• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Snježana Kašiković

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Radeći sa djecom i omladinom iz različitih socijalnih zajednica kroz različite projekte i angažmane u različitim institucijama gradila sam svoja pedagoška uvjerenja i stavove. Kao osnova svih tih stavova izdvaja se ideja i uvjerenje da djeca imaju samo jedan zadatak a to je da se igraju. U tom slučaju, posao nas odraslih, naročito zaposlenih u vaspitno-obrazovnim institucijama je da njihove igre i sredstva za igru osmišljamo tako da budu u službi razvoja svih potencijala djeteta.
Naročito izdvajam zaposlene u vaspitno-obrazovnim institucijama (učitelje, vaspitače, pedagoge, psihologe, defektologe i ostale) iz razloga što sam kroz iskustva shvatila da roditelji ne moraju uvijek znati sve o razvoju i podršci razvoju, i baš zbog toga oni koji su školovani da vaspitavaju i obrazuju treba da zauzmu odgovoran stav na ovom polju, kako kada je riječ o radu sa djecom tako i kada je riječ o informisanju i edukovanju roditelja.
Na kraju, svako dijete ima pravo da raste i da se razvija do svog optimuma i to mu treba omogućiti na sve raspoložive načine.

KRATAK OPIS PRAKSE
Šareni svijet igre namjenjen je djeci srednje i starije vrtićke grupe (4-6 godina) mada ga uz adekvatno prilagođavanje i asistenciju mogu koristiti i mlađa djeca. Set se sastoji od kocke i kutije sa šest polja. Svaka strana kocke je povezana sa jednom pregradom kutije na osnovu broja i na osnovu boje. Igra počinje tako što djeca bacaju kocku. Na osnovu toga dijete otvara poklopac sa odgovarajućim brojem i bojom i iz tog dijela kutije izvlači zadatak. U svakom od 6 dijelova kutije se nalaze različiti zadaci:
Prvo polje sadrži mini slagalice od 6 i 9 dijelova.
Drugo polje sadrži šparulice u bojama na čijim krajevima su čičci i zadaci u obliku sličica sa različitim oblicima sastavljenih od špatulica.
Treće polje sadrži zadatke u obliku sličica predmeta i prikaza sjenki tih predmeta koje treba upariti.
Četvrto polje sadrži tangram slagalicu u boji i sličice oblika koje predstavljaju zadatke za sklapanje.
Peto polje sadrži sličice životinja koje djeca treba da imitiraju i namijenjeno je podsticanju razvoja čitavog spektra sposobnosti sa posebnim akcentom na razvoju fizičke spretnosti djece.
Poslednje, šesto polje sadrži brzalice koje su predstavljene kroz tekst sa jedne strane kartica i sliku sa druge strane i namijenjene su razvoju verbalno-jezičkih sposobnosti.

Priprema: Didaktičko sredstvo „Šareni svijet igre“

Pogledaj praksu
24 Jula, 2018
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram