Snježana Kašiković

magistar psihologije

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Radeći sa djecom i omladinom iz različitih socijalnih zajednica kroz različite projekte i angažmane u različitim institucijama gradila sam svoja pedagoška uvjerenja i stavove. Kao osnova svih tih stavova izdvaja se ideja i uvjerenje da djeca imaju samo jedan zadatak a to je da se igraju. U tom slučaju, posao nas odraslih, naročito zaposlenih u vaspitno-obrazovnim institucijama je da njihove igre i sredstva za igru osmišljamo tako da budu u službi razvoja svih potencijala djeteta.
Naročito izdvajam zaposlene u vaspitno-obrazovnim institucijama (učitelje, vaspitače, pedagoge, psihologe, defektologe i ostale) iz razloga što sam kroz iskustva shvatila da roditelji ne moraju uvijek znati sve o razvoju i podršci razvoju, i baš zbog toga oni koji su školovani da vaspitavaju i obrazuju treba da zauzmu odgovoran stav na ovom polju, kako kada je riječ o radu sa djecom tako i kada je riječ o informisanju i edukovanju roditelja.
Na kraju, svako dijete ima pravo da raste i da se razvija do svog optimuma i to mu treba omogućiti na sve raspoložive načine.

KRATAK OPIS PRAKSE
Šareni svijet igre namjenjen je djeci srednje i starije vrtićke grupe (4-6 godina) mada ga uz adekvatno prilagođavanje i asistenciju mogu koristiti i mlađa djeca. Set se sastoji od kocke i kutije sa šest polja. Svaka strana kocke je povezana sa jednom pregradom kutije na osnovu broja i na osnovu boje. Igra počinje tako što djeca bacaju kocku. Na osnovu toga dijete otvara poklopac sa odgovarajućim brojem i bojom i iz tog dijela kutije izvlači zadatak. U svakom od 6 dijelova kutije se nalaze različiti zadaci:
Prvo polje sadrži mini slagalice od 6 i 9 dijelova.
Drugo polje sadrži šparulice u bojama na čijim krajevima su čičci i zadaci u obliku sličica sa različitim oblicima sastavljenih od špatulica.
Treće polje sadrži zadatke u obliku sličica predmeta i prikaza sjenki tih predmeta koje treba upariti.
Četvrto polje sadrži tangram slagalicu u boji i sličice oblika koje predstavljaju zadatke za sklapanje.
Peto polje sadrži sličice životinja koje djeca treba da imitiraju i namijenjeno je podsticanju razvoja čitavog spektra sposobnosti sa posebnim akcentom na razvoju fizičke spretnosti djece.
Poslednje, šesto polje sadrži brzalice koje su predstavljene kroz tekst sa jedne strane kartica i sliku sa druge strane i namijenjene su razvoju verbalno-jezičkih sposobnosti.

Priprema: Didaktičko sredstvo „Šareni svijet igre“

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku