Dragana Arsić

PROFESORICA RAZREDNE NASTAVE

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Osnovni principi na kojima se zasniva moj rad su: dominacije igre, neusiljeno saznavanje i razvoj kognitivnih sposobnosti, razvoj govora i socijalno emocionalno sazrijevanje tokom aktivnosti, učenje u stalnom dodiru sa različitim prirodnim i didaktičkim materijalima i iskustvima, iskustvima stečenim posmatranjem uz aktivan odnos u igri, učenje kroz praktičan rad. Inspiraciju za rad nalazim u svakodnevnim životnim aktivnostima, a moja težnja je da djecu učim pravim životnim vrijednostima, da kod njih razvijam cjelovit razvoj svih potencijala do ličnog maksimuma uvažavajući inividualnost i urođene sklonosti u svakom od aspekata razvoja (intelektualnom, socijalno-emocionalnom i fizičkom razvoju, razvoju govora, izražavanja, stvaranja i komunikacijskih sposobnosti) kroz neposredno iskustvo, igru i igrolike aktivnosti, kreativnost i praktičan rad bez prisile i nametanja, u posebnoj radnoj sredini, opuštenoj i neusiljenoj atmosferi. Moj moto: Ljubav prema djeci i profesiji kao i strpljenjeu radu sa njima su moja vodilja a kreativnost moja nasušna potreba

KRATAK OPIS PRAKSE
Kao voditeljica produženog boravka zalažem se da boravak učenika u produženom boravku djeci bude prijatan, da rado dolaze i osjećaju se sigurno i bezbrižno u njemu. Kako su moji učenici još uvijek mali i kako je igra osnovni pokretač svih aktivnosti odlučila sam da u svoj rad u produženom boravku maksimalno uključim igru, jer smatram da se većina nastavnih jedinica mlađeg školskog uzrasta može obraditi kroz igru. U svom radu sam u uključila i kreativnost (izrada raznih edukativnih panoa, izrada čestitki, ukrasa, eksperimenata i itd.) i učenje kroz praktičan rad (upotreba kućanskih aparata, izrada kolačića, usvajanje različitih vještina na praktičan način i sl.).

Priprema: Učenje kroz igru, kreativnost I praktičan rad

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku