Gordana Simić


Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Dijete je kao što znamo individua od samog rođenja, što implicira da svu djecu ne možemo odgajati, vaspitavati i usmjeravati na univerzalan način, već bi trebalo naći način na koji se pruža podrška kako porodičnoj sredini, tako i institucionalnoj, u kojoj se svakako njeguje dijalog između djeteta i odraslog. S tim u vezi, moja pedagoška uvjerenja svakako započinju na tome da djetinjstvo, odnosno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, nije samo pripremna faza za budući život, nego je i razdoblje koje ima svoje vrijednosti i svoju kulturu. Samim tim smatram da je period predškolskog vaspitanja i obrazovanja, proces socijalne konstrukcije, koji odrasli i djeca zajednički izgrađuju.

Dijete nije objekat u vaspitno-obrazovnom procesu, već je aktivni subjekat koji na osnovu svoje participacije i konstrukcije, određuje sopstveni razvoj i budući život i tako ga treba posmatrati.

KRATAK OPIS PRAKSE
„Igralica Pitalica“ – društvena igra za djecu predškolskog i nižeg osnovnoškolskog uzrasta. Namijenjena je za evaluaciju sadržaja kroz igru i daje podršku interakciji odraslog i djeteta, a samim tim pruža podršku za samoevaluaciju rada vaspitača. Prati programske aktivnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja i nižeg osnovnoškolskog; Kroz igru su obuhvaćeni svi aspekti razvoja;

„Set igračaka za djecu sa poteškoćama u učenju i učešću“ – pruža podršku za razvoj pažnje, koncentracije i fine motorike (drvene igračke), kao i razvoju govora – ilustrovani materijali.

Priprema: „Igralica Pitalica“ „Set igračaka za djecu sa poteškoćama u učenju i učešću“; „Pričalica“ – set zbirki tekstova za razvoj govora – „Šareno djetinjstvo“; „Svaštarica“ i „Na sunčanoj strani ulice“

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku