Andreana Kovačević Ćurić

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Igrica FIZZ-ŠIZZ doprinosi:
- učenju bez straha i prisile na kreativan i znatiželjan način
- igri, sazrijevanju i socijalizaciji na zanimljivim i bogatim sadržajima iz nastavnog predmeta fizike u srednjoj školi
-kvalitetnoj kritičkoj prosudbi kako u spoznaji tako i u integraciji različitih znanja, vještina i sposobnosti učenika
- stvaranju dugoročnog znanja zasnovanom na inspiraciji i komunikaciji
- fleksibilnoj prilagodbi nastave fizike u srednjoj školi s naglaskom na vještini tehnika učenja i lakog savladavanja nastavnih sadržaja
- uspješnosti i učinkovitosti nastavnog procesa
- dobrom raspoloženju , smirenosti, strpljenju, pravednosti, objektivnosti, dosljednosti te sposobnosti odabira odgovarajućeg ponašanja u određenoj situaciji
- analiziranju nivoa učenikovog znanja
- akcentovanju učenikovih posebnosti s mogućnošću razlučivanja koje osobine poticati, a koje ispravljati i mijenjati odgovarajućim pedagoškim situacijama
- granicama koje se odnose na poučljivost učenika
-oblikovanju humane nastave kao pretpostavke razvoja učeničkih kompetencija
- pozitivnom stavu u učenju (jača učenikovo povjerenje u vlastite mogućnosti i uspjeh)
- boljoj učeničkoj aktivnosti , ali i razrednoj disciplini
- oblikovanju razredno-nastavnog ozračja
-usmjeravanju pedagoškog takta na zadovoljstvo učenika nastavom
- samoevaluaciji rada nastavnika

Priprema: FIZZ-ŠIZZ

Pogledaj praksu
23 Marta, 2021
Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: