Amela Kukuruzović

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

kola je danas jedno od rijetkih mjesta gdje se djeca mogu kontinuirano susretati, razgovarati, razmjenjivati ideje i usavršavati svoje socijalne sposobnosti. Međutim, škola kao prostor stvarnih susreta pogodna je i za odgoj o slobodnom vremenu. Slobodno je vrijeme danas moderna i vrlo složena pojava. Za učenike, to je vrijeme koje im ostaje na raspolaganju za njihove lične aktivnosti, u ovisnosti od potreba i želja, nakon što izvrše školske i kućne zadatke. Korisnim i aktivnim provođenjem slobodnog vremena, učenici vremenom uzimaju aktivno učešće u društvenoj zajednici. Učenici postaju odgovorniji, samim tim i organizovaniji, fleksibilniji i tolerantniji jer prihvataju i shvataju nešto novo i drugačije od onoga na što su navikli u porodici, školi, društvu ili bližem okruženju.
Uz sticanje znanja i nove kvalitete znanja, važna je i zadaća poticanje interesa, pobuđivanje znatiželje, identifikacija i podrška darovitim učenicima te učenicima koji pokazuju pojedinačan interes za pojedina područja. Ako slobodno vrijeme shvatimo kao prostor samoaktualizacije i ostvarenja osobnosti, sasvim je razumljiv interes pedagoga za razumijevanjem, istraživanjem i unaprjeđivanjem ovoga područja odgojnoga djelovanja.
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti trebaju kvalitetno ispuniti učenikovo slobodno vrijeme i biti izabrane od strane samoga učenika. Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti javljaju se kao odgovor na pitanje zbrinjavanja djece u vrijeme u kojemu je uobičajeno da su oba roditelja zaposlena, a takođe i za djecu koja nisu u mogućnosti da svoja znanja proširuju van redovnog nastavnog procesa. Kod učenika je potrebno voditi računa da ne budu preopterećeni učešćem u velikom broju sekcija i sportskih aktivnosti. To bi moglo izazvati neželjeni efekat pri obavljanju školskih i porodičnih obaveza. Jer bilo šta u životu da radimo to treba imati mjeru, pa makar to bile i dobre stvari po nas. Kvalitetno organizirano slobodno vrijeme pomaže ne samo u razvijanju dodatnih kompetencija kod djece, već i u poboljšanju ponašanja i uspjeha u školi.

Priprema: „Kutak za učenike“

Pogledaj praksu
23 Marta, 2021
Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: