Vildana Obuća

Defektolog-oligofrenolog

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Moja pedagoška uvjerenja:
Stvaranje produktivnih procesa učenja za svakog učenika shodno njegovim sposobnostima, mogućnostima, interesima i potrebama
- Jasan, razumljiv, strukturirani prikaz novih sadržaja učenja
- Suplaniranje i suorganizacija rada kako sa učenicima, tako i sa nastavnicima i roditeljima
- Suanaliza nastave – realizacija, dogovor i zajedničko vrednovanje
- demokratski stil održavanja časa temeljen na međusobnom razumjevanju, poštovanju, sporazumjevanju, povrjerenj i iskrenosti
- Njegovati kulturu dijaloga
- Nastojati biti podrška, partner svakom sudioniku odgojno-obrazovnog procesa
- Voliti ono što radiš – moj posao je moj život

Kratki opis prakse:

U protekloj školskoj godini sa grupom zainteresovanih kolega nastavnika/ca formiran je Tim za rad sa talentovanim učenicima naše škole. Razmišljajući kako da detektujemo, evidentiramo i afirmišemo talentirane učenike odlučili smo se na nekoliko koraka:

- Postavljanje plakata na oglasnoj ploči za učenike, roditelje i nastavnike (plakat je bio informativnog karaktera sa pozivom za prijavu učenika)
- Informisanje učenika i nastavnika o postojanju tima i pozivu učenika da se prijave sa svojim talentima putem školskog razglasa; preko razrednih starješina na časovima odjeljenskih zajednica
- Posjeta članova tima radu školskih sekcija i vannastavnih aktivnosti
- Saradnja sa nastavnicima i razrednim starješinama - njihova zapažanja i preporuke
- Snimanje filmova sa talentovanim učenicima
- Postavka izložbi njihovih radova
- Iskorištavanje njihovih talenata u svrhu kreiranja “obogaćene školske sredine” (pomoć drugim učenicima)

Priprema: Talenat je kao i voda; uvijek pronađe put da pokaže svoj sjaj!

21 Avgusta, 2019


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku