Sanela Talović

Profesorica geografije

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Biti nastavnik jedna je od najvažnijih profesija u svakom društvu. Oduvjek sam smatrala da je u
nastavnom procesu ključna uloga nastavnika i da od njegove stručnosti i otvorenosti za nove ideje u unapređenju nastave, uveliko ovisi kvalitet nastavnog procesa. Najveća prijetnja našem radu je opuštenost, stvorena navika i letargija u kontekstu potrebe za stručnim usavršavanjem. Mišljenja sam da dobro obrazovanje ovisi primarno od nastavnika i da nastavnici trebaju kontinuirano da se zalažu za vlastiti razvoj potrebnih kompetencija koje će im pomoći u razvoju učeničkih kompetencija. To podrazumjeva stalnu edukaciju, odnosno cjeloživotno učenje. Također, nastavniku je potrebna inspiracija. Za veći angažman u nastavi inspirišu me sami učenici, čije ideje pažljivo slušam i razmatram te prihvatam ili uz obrazloženje objašnjavam zašto se njihova ideja ne može realizovati. Vjerujem da svako dijete uz moju pomoć može pokazati svoj puni potencijal i da ću ja svoju izuzetno odgovornu ulogu prosvjetnog radnika uspješno ostvariti, samo ako sa njima dobro sarađujem. Sarađivati u ovom kontekstu ne znači da samo slušam prijedloge učenika, mada je i to veoma važno, već sarađivati znači prihvatanje prijedloga učenika. Ukoliko ne volimo svoju profesiju i svoje učenike, ne cijenimo i uvažavamo i njihova mišljenja, mi zaslijepljeno gledamo samo u njihove nesavršenosti, jasno vidimo ono što djetetu nedostaje, a ne ono što dijete ima i što ga čini posebnim. Iz tog razloga u radu sa djecom težim tome da kod svakog djeteta probudim želju za učenjem i radost saznavanja. Zato je temeljno polazište u mom radu pozitivno pedagoško vođenje a moj moto „motivisan učenik je uspješan učenik“. Do svakog djeteta je potrebno doći, izgraditi mu samopouzdanje a u tome mi od koristi budu upravo motivacione tehnike učenja. Kada učenik dobije motivaciju slijede i bolji rezultati. Cilj mi je zapravo inovacijama u odgojno-obrazovnom procesu poboljšati motivaciju učenika za učenjem, uvažavajući svakog pojedinca i potrebe društva u cjelini.

Kratki opis prakse:

Dugogodišnjie iskustvo u poučavanju historije pokazuje da je klasičan metod prevaziđen, neefikasan i djeci nezanimljiv, zbog čega nevoljko i teško usvajaju nastavne sadržaje. U nastavi historije uče se ponajviše činjenice, naglasak je na razvoju kognitivnih sposobnosti, dok bi primjena praktičnih metoda u nastavi omogućila učenikov cjelovit razvoj, ne samo kognitivni,već i afektivni i psihomotorni. Zbog toga u svom radu sve više primjenjujem praktične radove koji će potaknuti učenike na veću zainteresiranost za historijske I geografske sadržaje, ali ilakše učenje nastavnog gradiva i bolje razumijevanje činjenica. Različitim pristupima i kvalitetnim metodama u nastavi historije I geografije potiče se i motivira učenik na učenje i rad, a ujedno se i predmeti čine zanimljivijim i intrigantnijim, te se razvija kritičko mišljenje učenika. Zato sam odlučila da izučavanje bosanskohercegovačke historije, njene kulturne baštine učinimo na jedan poseban i
neobičan način. Tako je nastao projekta pod nazivom „Kostimirana šetnja bosanskohercegovačkom prošlošću“ u čijoj su realizacji učestvovali učenici VII i IX razreda. Suština projekta odnosi se na istraživanje i predstavljanje bosanskohercegovačke historije na način da učenici svojim izlaganjem i kreativnim kostimima koje su sami izrađivali podsjete nas na različite historijske epohe. U okviru projekta straživali smo način života i kako su se odijevali ljudi u određenim historijskim epohama, predmete iz njihovog svakodnevnog života, teritorijalni prostor koji su naseljavali, pismo kojim su pisali itd, dakle u svemu što nastaje prepoznajemo duh vremena, dio kulture i civilizacije. Cilj nam je bio da na ovaj način istaknemo korelaciju između predmeta: historija, geografija, bosanski jezik I književnost i likovne kulture. Učenici se na ovaj način upoznavaju s kulturnom i prirodnom baštinom, vrijednostima i civilizacijskim dostignućima što služe konkretizaciji i obogaćivanju nastavnih sadržaja. Nastava realizovana na način gdje učenik nije samo pasivni posmatrač nego sudionik koji radom na izvršenju određenog zadatka ili više zadataka pridonosi svom kognitivnom, afektivnom i motoriĉkom razvoju.

Priprema: Kostimirana šetnja bosanskohercegovačkom prošlošću

20 Avgusta, 2019


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku