Edna Dragunić – Husić

Magistar psihologije

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Naš rad s djecom, roditeljima, kao i kolegicama se temelji na razvoju lične, komunikacijske, analitičke (refleksivne), socijalne, emotivne, interkulturalne, razvojne i vještine u rješavanju problema, odabir i primjena metodologije izgradnje kurikuluma, organiziranje i vođenje odgojno-obrazovnog procesa, određivanje učenikova postignuća u vrtiću, oblikovanje razredno-nastavnog ozračja i razvoj modela odgojnoga partnerstva s roditeljima. Znanja je potrebno preispitati u praksi te na temelju dobivenih rezultata stvarati nova. Smatramo da ključ uspjeha leži u umijeću pristupa djeci, načina pričanja o datim situacijama. Preventivno djelovanje magičnim riječima: izvoli, hvala, molim, izvini prepoznajemo i upoznajemo dječiji razvoj toka misli i na stručan način pristupamo toku dječijih misli i razvijamo komunikaciju koja je ključ uspjeha. Umijeće prepoznavanja vlastitih stanja emocija i izražavanja u ranom razvoju je potrebna za kvalitetan odgoj i dalje obrazovanje te putovanje kroz život.

Kratki opis prakse:

U periodu od 3. jula 2017. godine do 13. augusta 2017. i periodu od 11.6.2018 do 31.8.2018 godine se realizovao dvogodišnji projekat Šareno ljeto 2017i Šareno ljeto 2018 u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko u Visokom. Projekat koji podrazumijeva aktivno učešće u toku cijele godine u vidu opserviranja i priprema za edukativno, pedagoško – psiholoških radionica namijenjenih djeci. Koncept naših radionica je formiran na umjetničko-kreativnom te interaktivnom pristupu djece. Projekat je uključivao djecu različite uzrasne dobi. U prvom dijelu projekta učešće su uzela sva djeca, drugi dio projekta je uključivao djecu iz 4. vrtićke grupe u funkciji adaptacije i prilagođavanja Kućnog reda, rada i pravila u školskom okruženju. Trećem dijelu projekta su se pridružila i djeca iz 3. Vrtićke grupe radi adaptacije i prilagođavanja za polazak u školu. Dajemo jasan prikaz djeci na inovativan način kako kreativano pristupiti određenom problemu. U toku cijele godine smo se pripremali osluškujući želje i potrebe, navike i ponašanje djece u grupnom i individualnom radu. Na osnovu toga smo selektirale radionice. Projekat je realizovan u ljetnom periodu, vrijeme odmora i raspusta.

Priprema: Šareno ljeto 2017, Šareno ljeto 2018

20 Avgusta, 2019


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku