Armina Bukvić

Nastavnica tehničke kulture

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Smatramo da je uloga nastavnika ( stručnog saradnika) da bude moderator, neko ko će usmjeravati i uticati na učenike da osavremene proces učenja, te da kod učenika razvije samostalnost kod snalaženja u upotrebi raznih informacijskih izvora. Vjerujemo da svi podjednako možemo sudjelovati u procesu učenja, prema mogućnostima i potencijalima. Da bismo uspjeli u tome, nastavnik uvijek mora biti otvoren za „rad na sebi“ i da prevaziđe užestručni krug učenja i djelovanja. Obzirom da nefleksibilan NPP i predviđeni sadržaji ne ostavljaju puno prostora za razvoj kreativnosti i kritičkog mišljenja kod učenika, smatramo da osim primjene inovativnih metoda i strategija na času, neformalni oblik učenja ( radionice, sastanci, debate, ...) otvara prostor za građenje pozitivne, poticajne atmosfere učenja, stalnog promišljanja o sadržajima, povezivanja stečenog znanja sa životnim izazovima i situacijama. Vjerujemo da svi u čvrstom lancu obrazovno-odgojnog procesa imamo zajednički cilj, a to je uspjeh učenika. Ne zanemarujući važnost formativnog ocjenjivanja,ovdje mislimo na uspjeh učenika u smislu razvijanja životnih kompetencija i vještina, koji svakako počinju sa
informacijskom pismenošću i kritičkim promišljanjem.

Kratki opis prakse:

Praksa u vidu oformljavanja učeničke zajednice osmišljena je na inicijativu učenika, u želji da postanu aktivni sudionici u svim segmentima života škole. Tim od 6 nastavnika educirao je i osposobio učenike da potiču i predlažu nove ideje, te da daju konkretna rješenja. Učenici kroz različite aktivnosti aktualiziraju teme i sadržaje, za koje smatraju da trebaju biti dio njihovog

obrazovanja, a malo su ili nikako zastupljene NPP-om. U prošloj školskoj godini to su bile teme: vršnjačko nasilje, vršnjačka podrška, medijska i informacijska pismenost i kritičko razmišljanje. Također, učenici aktivnim uključivanjem u proces nastave rade na promjenama u pristupu i prezentaciji sadržaja planiranih nastavnim procesom. Planirane sadržaje predstavljaju kroz debatu, radionice, kratki film ili projekat. Na ovaj način razvijaju jezičke i govorničke vještine, stiču samopouzdanje pri javnom nastupu, i svijest da kao pojedinac ili tim mogu unijeti promjene u rad škole. Kroz ovaj oblik aktivnosti rade procjenu i samoprocjenu rada. Praksa omogućava da u vremenu twita, skraćenica, emotikona, i svega što nosi doba IKT, učenici shvate važnost „žive riječi“ i pravilne komunikacije kroz kritički i konstruktivni dijalog sa svim akterima odgojno-obrazovnog procesa.

Priprema: VRŠNJAČKA ZAJEDNICA UČENJA „SOKOLJE“

20 Avgusta, 2019


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku