Ognjenka Mikavica

Mr. Sci sporta i tjelesnog odgoja

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Naše osnovno uvjerenje, na temelju kojeg je zasnovan naš rad je to da napredovanje djece zavisi isključivo od ponude sadržaja rada. Bogatstvo sistematski odabranih sadržaja garantuje uspjeh svakom djetetu, onoliko koliko je ono u datom trenutku spremno napredovati. U svojoj praksi polazimo od svakog pojedinog djeteta i njegovih individualnih potencijala. Mnogo radimo na jačanju grupne povezanosti i razvijanju odgovornosti. Motivišu nas rezultati primjene drugačijih pristupa. Također smatramo da je uspostavljanje kvalitetne saradnje sa roditeljima jedan od bitnih faktora odgojno obrazovnog procesa, a najbolji način za to je dovesti roditelje u situaciju da budu aktivni sudionici rada u vrtiću, u toku kojeg imaju priliku vidjeti svoje dijete u organizovanoj aktivnosti sa drugom djecom. To je najbolji način da roditelj uoči poziciju svog djeteta u odnosu na drugu djecu i na ono što se od njega očekuje.

Kratak opis prakse:

Projekat „Igra i igračke“ trajao je tri mjeseca (september – novembar 2017.). Integriran je u cjeloviti razvojni program kroz tri mjesečne teme i tri koncepta (socio-emocionalni, senzomotorni i kognitivni): Septembar: „Igra“ realizovane su aktivnosti u kojima dominira njegovanje osnovnih društvenih vrijednosti (zajedništvo, saradnja, empatija, tolerancija, fer igra i sl.), ali i motoričke aktivnosti. Oktobar: „Igre i igračke“ aktivnosti u kojima su preovladavali plesni sadržaji, igre sa pravilima, kao i igre za razvoj percepcije. Novembar: „Igre zamišljanja“ aktivnosti koje dominantno potiču maštu, kreativnost i govorno stvaralaštvo, kao i logiku.

Priprema: Projekat „Igra i igračke“

20 Avgusta, 2019


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku