Amra Imširagić

Rehabiliatator - stručni suradnik

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

-Obrazovanje djece s posebnim potrebama u redovnoj školi pokazujemo da su sva djeca vrijedna kao ljudska bića, da svi mogu imati koristi od takvog obrazovanja.

- Djeca oštećenog sluha moraju imati jednak pristup informacijama kao i čujuće osobe.Djeca oštećenog sluha moraju imati adekvatne udžbenike kako bi lakše usvojila znanja. Edukacijom nastavnika za rad sa djecom oštećenog sluha – Znakovnom jeziku doprinijet ćemo boljem položaju učenika oštećenog sluha u inkluzivnom obrazovanju. Edukacijom čujućih vršnjaka Znakovnom jeziku razvit ćemo empatiju prema djeci oštećenog sluha i pomoći ostvarenju lakšoj komunikaciji s čujućim vršnjacima. Ono što djeci oštećenog sluha može pružiti vršnjačko okruženje ne može nadoknaditi ni najveća ljubav i pažnja nastavnika i roditelja.

Kratki opis prakse:

Oštećenje sluha kompleksan je problem. Najuočljivija posljedica oštećenja sluha jest djelomično razvijen ili nerazvijen govor, ovisno o stupnju oštećenja sluha. Kod djeteta s lakšom nagluhošću gotovo i nema oštećenja govora ili su ona minimalna, dok je kod djece s težim oštećenjima, tj. kod gluhih, moguć i potpuni izostanak govora. Jezična su im znanja nedovoljna, a rječnik mnogo skromniji od rječnika njihovih vršnjaka koji čuju, što otežava čitanje, ali i razumijevanje pročitanog. Govor je agramatičan, a leksik siromašan. Kod djece oštećena sluha dominatna je vizualna percepcija, tj. čitanje govora s lica i usana. S obzirom da je većina glasova našeg jezika slabo vidljiva (teško čitljiva), to otežava razumijevanje tuđeg govora. Ovi problemi imaju za posljedicu teže usvajanje novih saznanja. Ako tome dodamo činjenicu da nemaju adekvatne udžbenike, nemaju tumača za znakovni jezik, možemo zamisliti s kakvim se teškoćama suočavaju. Kao defektolog s dugogodišnjim iskustvom koje sam stekla u radu sa djecom oštećenog sluha, uvidjela sam probleme. Izradila priručnik i radne listove iz „Moje okoline“, kreirane po Nastavnom planu i programu pod nazivom:“Učimo prirodu“, zatim izradila „Slovaricu“ (abeceda i azbuka) koja je primljenjiva za djecu oštećenog sluha, ali i za djecu bez oštećenja sluha. Zatim sam izradila priručnik“Riznica znanja“ koja je namjenjena nastavnicima koji rade po prilagođenom programu-Razredna nastava. Uvidjela sam da odgajatelji, nastavnici nisu educirani Znakovnom jeziku, Dvoručnoj i jednoručnoj abecedi pa sam kroz seminare organizovane od mnogih osnovnih škola, udruženja bila edukator za rad sa djecom oštećenog sluha. Zatim, edukacijom sam obuhvatila učenike iz redovnih škola gdje imaju učenici oštećenog sluha Znakovnom jeziku i poboljšala položaj djece oštećenog sluha u redovnim školama.

Priprema: Inkluzija po mjeri djece oštećenog sluha

20 Avgusta, 2019


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku