• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Elvira Ustavdić

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Dijete je kreativni istraživač svijeta u kojem živi i kao takvo slobodno, samostalno i aktivno se uključuje u svijet oko sebe prema svojim preferencijama. Tradicionalna nastava koči razvoj učenika i njegovih sposobnosti. Ograničavajući se samo na udžbenike i frontalni (predavački) način rada ne mogu se razviti učeničke vještine, kritičko razmišljanje, rješavanje problema i pripremanje za cjeloživotno učenje. Zadatak savremene nastave koja je usmjerena na učenika i njegove potrebe je pripremiti ga za cjeloživotno obrazovanje. Kako bi to bilo moguće ostvariti, potrebno je mijenjati ulogu učitelja te uvesti promjene u nastavni proces. Predavačku, odnosno frontalnu nastavu koja je prevladavala u tradicionalnim školama, potrebno je zamijeniti nastavom sa savremenim metodama koje bolje odgovaraju potrebama današnjih učenika kako bismo ih potaknuli na samostalnost u učenju, poticali njihovu kreativnost, učenje putem otkrivanja i problemskog rješavanja. Današnja škola se treba usmjeriti na učenikove potrebe i poticati ga na cjeloživotno učenje, a to će moći ostvariti jedino ako promjene način poučavanja i u nastavi primjenjuju strategije, metode i postupke nastave usmjerene na učenika. U takvoj nastavi učenik putem rješavanja problema razvija divergentno mišljenje, uči učiti, razvija svijest o vlastitom učenju. Znanje koje stekne na ovakav način će moći primjenjivati i na situacije izvan škole, znat će samostalno pronaći rješenja problema s kojima će se susreti u daljnjem obrazovanju i životu. Posebnu važnost u takvoj nastavi ima suradničko učenje koje pozitivno utječe na socijalne vještine djeteta poput prihvaćanja tuđih ideja, razvijanja pozitivnih odnosa među učenicima, a time se uključuju i učenici koji su odbačeni.

Kratki opis prakse:

Svake godine prilikom održavanja jednodnevnih ekskurzija dolazimo do spoznaje da djeca jako malo znaju o gradovima koje posjećuju, ali i o gradu u kojem žive. Učenici ne znaju ko je bio Hasan Kikić, kada su sagrađene Kula, Husejnija, pravoslavna ili katolička crkva. Učenici su se putem primjenom metode projektne nastave upoznali sa spomenicima, vjerskim objektima, jezerima, manifestacijama, slavnim ličnostima Gradačca i šire okoline. Na ovaj način realizacije projekta učenici i nastavnici su izašli iz okvira tradicionalnih načina učenja pri tom potičući na aktivno uključivanje i sudjelovanje učenika u samom procesu učenja putem istraživanja te razvijanju kreativnosti, razvoju socijalnih kompetencija i ličnosti djeteta. Nakon
realizacije planiranih posjeta kulturno historijskim objektima, realizacije određenih nastavnih časova koji su tematski u skladu sa nastavnim planom i programom, realizirana je javna prezentacija što je doprinjelo pobljšanju saradnje sa lokalnom zajednicom.

Priprema: Turistička razglednica grada Gradačca

Pogledaj praksu
8 Decembra, 2021
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram