• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Zijad Hasić

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Uprkos napretku kroz koje je društvo prošlo tokom zadnjih 40 godina čini mi se da je školstvo pretrpjelo namanje promjena. Neovisno o inovacijama i pokušajima da se školska praksa promijeni, pojedini aspekti ostaju isti. Svako dijete želi da je važno, zato omogućimo mu to kroz vannastavne aktivnosti. Svojim stečenim znanjem,ljubavlju prema pozivu i angažovanošću na raznim aktivnostima želim potaknuti kreativnost i kreativno istraživanje kod učenika, a ujedno proširiti svoje spoznaje o učeničkim mogućnostima,majući u vidu da je kreativnost osnovna potreba čovjeka u njegovom duhovnom zadovoljstvu. Iako živimo uvremenu vizuelnih komunikacija i medija jasno je da je svijest o likovnoj kulturi na niskoj grani,jedan čas sedmično nam govori o tome. U zemljama EU broj časova sedmično se kreće od dva do četiri. Kako možemo očekivati da će djeca vizualni jezik savladati za jedan čas, a za učenje stranog jezika potrebno im je 3 časa. Postoji mnogo načina da se integrira likovna kultura kroz sve predmete. Mnogo je tema iz likovne kulture povezano sa matematikom (linije, oblici, ravnoteža, simetrija, odnosi veličina, mjerenje, linearna perspektiva...). Umjetnost, kao ilustracija, može privući učenike čitanju i pomoći pri pamćenju informacija. Likovni rad može katkad poslužiti kao način procjene razumijevanja pročitanog, jer učenici na temelju književnog predloška stvaraju u mašti vizualne slike koje transferiraju u ilustraciju. Likovni jezik je također bitan i u digitalnom svijetu kako bismo vizualno predočili ideje na računaru, a i obrnuto. Upotreba računara u nastavi likovne umjetnosti može imati pozitivan utjecaj na razvoj likovne kreativnosti. Sve su velike kulture ljudi koristile umjetnost pa historičari kroz umjetnost dolaze do ključnih informacija o prošlosti ljudskog roda.

-Ne mislim da ću sam kroz likovne radionice i vannastavne aktivnosti promijeniti stanje, ali svaka od njih je prilika da se djeca i roditelji uključe kako bi se stvar popularizirala.

Kratki opis prakse:

U školi svakodnevno pričamo o nadarenoj djeci sa izuzetnimsposobnostima u određenim vještinama,međutim malo im pružamo prilika da tu nadarenost podignu na viši nivo shodno njihovim potrebama i mogućnostima. Kod takve djece kroz njihovu aktivnost na određenim poljima javlja se jak osjećaj i ljubav za rad koji žele kada odrastu. Važnu ulogu u tome imaju nastavnici i roditelji .Kroz likovnu sekciju otkrivamo i njegujemo sklonosti za likovni jezik kod nadarene i manje nadarene djece. Obogaćujemo njihove kreativne,intelektualne i psihofizičke sposobnosti.Upotrebom različitih materijala koji nisu predviđeni kroz predmet likovne kulture, te površina za likovno izražavanje.

-Uređenje školskog prostora
-Organizovanje posjeta i učešća na Kids festivalima
-Organizovanje likovnih kolonija (radionica) organizovanje likovnih izložbi otvorenih za javnost

Priprema: Inovacije u planiranju vannastavnih aktivnosti „Umjetnost bez granica“ - Likovna kolonija

Pogledaj praksu
8 Decembra, 2021
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram