• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Nada Radoja

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

‘’Djeca su graditelji teorija’’ je moto koji me vodi kroz dugogodišnji rad sa
djecom. Pedagoški radnici trebaju graditi a neprenositi saznanja djeci. Kroz 24 godine mojeprakse I rada u vrtiću Imala sam priliku radit ipo različitim Programima rada, koj isu mIjenjali pedagošku praksu. Prisustvujuć ina mnogim seminarima stečena znanja I iskustva sam primjenjivala u svom radu, prilagođavajući ih djeci I usloivma okruženja. Nastojim pratiti dječija interesovanja, ali ne na način da im nudim gotova saznanja, već ih podstičem da sami dolaze do odgovora I ‘’grade teorije’’ na osnovu ličnog iskustva kroz podsticajno okurženje.Prenesena saznanj apedagoga o STEM pristupu u radu otvaraju nove mogućnosti I daju smjernice da se djeci bogate I iskustva I saznanja kroz nove aktivnosti ipristupe u radu. Sa radošću sam prihvatila ovaj projekat, koji me motivisao da naredn aktivnos i radim na drugačiji način, jer je zadovoljstvo imati pred sobom nove izazove I djecu koja pokazuju da mogu mongo vise nego što smo sami mislili.

Kratki opis prakse:

Primjenu STEM pristupa u v/o radu započeli smo ispitivanjem dječijih interesovanja (intervjuisanjem djece), izborom ishoda na osnovu čega su nastale teme: Životinjski svijet ;Svemir i;Saobraćaj ;. Ključne aktivnosti djece bile su vezane za istraživanje – posmatranje, prikupljanje i predstavljanje podataka, a kojima smo povezali matematiku, prirodne nauke i tehnologiju. Završna aktivnost i bitan aspekt ovog pristupa, bilo je sumiranje dostignuća ishoda projekta. Stem pristupom u v/o radu djeca su razvijala naučne vještine: posmatranej ( upotreba čula); upoređivanje(mjerenje, brojanje); klasifikovanje (grupisanje, sortiranje); mjerenje (procjenjivanje od oka, korištenje nekonvencijalnih i konvencijalnih mjera); predstavljanje podataka ( u formi ček-liste; tabele, grafkikona, crtež, mape); i definisali hipoteze, predpostavke i vjerovatnoće. Koristili su kolekciju osmišljenih didaktičkih sredstava: Zavrti skup,; Šarena kocka skupovi, Zavrti spiner - sabiranje, Grafikoni Tabele za bilježenje Matematičke zavrzlame; Gradimo naš grad -mjerenja, podaci, Putujemo svijetom; – crtnje putanja, Hobotnica, Mašina za sabiranje i sl. Didaktičko okruženje definisali smo kroz, metemat.-saznajno- istraživačke centre, centre uloga i saobraćajni centar.Roditeqi su kroz radionicu 1+1=3 kontinuiranim učešćem u istraživačkim zadacima krzo radionicu Slavimo učenje uvidjeli dječija dostignuća. Tokom projekta posjetili smo centar Robokids i upšoznali djecu sa osnovama programiranja i robotike. Djeca su uz pomoć mapa (koje su sami pisali) i robota, uz korištenje tableta, putovali po karti svijeta. Vaspitači su obogatili metode rada sa djecom, strategije posmatranja, djece i svoga rada ( kroz formativno pračenje djece i taksonomsk tabelu ishoda učenja) i uvidjeli da su intenzivnije podsticali viši stepen kognitivnih procesa (analiziraju, procjenjuju, kreiraju). Rezultati primjene STEM pristupa pokazuju koliko su važne edukacije, ishodi učenja koji planiramo, aktivnosti i metodički pristupi koje primjenjujemo u radu sa djecom, a koje ćemo nastaviti implementirati planirawem i relaizacijom v/o rada. STEM pristup omogućio je svima nama da se ozbiljno igramo matematikom jer je 1+1=3.

Priprema: PROJEKAT SLAVIMO UČENJE

Pogledaj praksu
8 Decembra, 2021
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram