• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Enesa Bešić

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Pedagoška uvjerenja odnose se na sve one kompetencije odgajatelja koje se neminovno u radu sa djecom prenose i na samu djecu kroz učenje po modelu ponašanja. U radu sa djecom ranog i predškolskog uzrasta odgajateljeva ličnost posjeduje empatičnost, uvažavanje svakog djeteta individualno, razumijevanje njihovih pojedinačnih potreba, fleksibilnost, susretljivost, brižljivost, entuzijazam, dobro raspoloženje, smirenost, strpljenje, pravednost, objektivnost, dosljednost te razumijevanje da se svako dijete razvija i raste kao cjelovito, a opet socijalno individualno biće, gdje odgajatelj prenosi djeci umijeće uspostave odnosa sa drugom djecom i funkcionisanje djeteta kao jedinke u grupi. Kada su u pitanju pedagoška uvjerenja ona uvijek imaju pozitivno djelovanje na djecu kroz ishode koje očekujemo da će djeca da postignu na način da odrastaju u osobe koje se umiju brinuti o sebi i o drugima, slušaju druge, razumiju druge, surađuju, dolaze do kompromisa, sebe i druge uključuju u zajednički rad, potiču druge na odgovorno i pravedno ponašanje, potiču prijateljske odnose, te stvaraju dugoročne pozitivne radne navike. Kao takve radne navike se stvaraju u okruženju koje je potkrijepljeno raznim sadržajima i aktivnostima koje potiču kognitivne, socio-emocionalne, fizičke sposobnosti, ali i sposobnosti djeteta da se kreativno i stvaralački izrazi. Odgajatelj je tu kao posrednik između materijala za rad, a dijete je aktivni istraživač u manipulisanju materijalima. Time dolazi do cjelokupne aktivizacije djeteta kao misaonog i kreativnog bića.

Kratki opis prakse:

Djetetov razvoj od samog početka prati period učenja kroz modele ponašanja, ali veliki dio učenja i razvijanja može se zahvaliti djetetovoj želji za istraživanjem.Da bi djeca upoznala umjetnost boja, veoma je važno dopustiti im da budu aktivni istraživači okoline. Potrebne su im samo kratke i konkretne informacije o likovnim tehnikama koje su u fokusu istraživanja, a ostali proces rada treba prepustiti djeci i njihovoj mašti. Odgajatelj je tu prisutan samo da usmjerava potiče i ohrabruje. Naš projekat obuhvatao je različite tematske jedinice planirane po godišnjem planu i programu, a prožete elementima umjetnosti i boja. Djeca su imala mogućnost da kroz pokretne, muzičke, likovne, istraživačke aktivnosti isprobaju inovativne tehnike u radu sa bojama, materijalima, da ih povežu sa neposrednom okolinom u kojoj borave i da budu i sami učesnici u nastajanju novih likovnih djela. Dat ćemo primjere na koji način djeca upoznaju boje kroz motoričke, muzičke, likovne aktivnosti i eksperimente. Uz dosta inovativnih tehnika, materijala i podloga obogatili su svoju spoznaju, stekli samopouzdanje, što ih je podstaklo da i dalje istražuju i igraju se.

Priprema: Dječiji prvi koraci u umjetnosti kroz istraživanje boja

Pogledaj praksu
8 Decembra, 2021
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram