• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Aleksandra Vujmilović

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Moto koji me vodi u mom pedagoškom radu je da djeca ne mogu da čekaju bolja vremena i bolje uslove, oni su sada djeca i mi im trebamo pomoći da razviju svoje kapacitete noseći sa sobom što više sposobnosti i kompetencija koje su stekli u vrtiću, a koje će biti temelj za njihov razvoj tokom cijelog života. Moje težnje , kao pedagoga, usmjenrene su na posmatranje i zapažanje prakse kao i osmišljavanje načina i mogućnosti da je bar z akorak svi zajedno profesionalno obogatimo i unaprijedimo. U tome mi puno pomažu seminari i edukacije, čije sadržaje , zajedno sa djecom, vaspitačima i roditeljima primjenjujem u procesu v/o rada. Istražujući praksu stalno pronalazimo ono što možemo i trebamo mijenjati. Htjeli mi to priznati ili ne, spontana zapažanja, nedoumice, zaključci i izjave djece kao njihov pravi prirodni proces učenja ostaju prečesto nezabilježeni i sporedni dio v/o rada jer se intenzivnije bavimo praćenjem reprodukcije naših informacija koje prenosimo djeci. Zato se često u planovima i praksi ne pojavljuju ishodi i aktivnosti koje traže i podstiču više nivoe kognitivnih procesa kod jdece. Upravo mi je upoznavanje sa STEM pristupom omogućilo da zajedno sa djecom i vaspitačima učimo nešto novo i vjerujemo u mogućnost promjene metoda rada sa djecom. Uzajamnom motivacijom i razgovorima djece i nas odraslih, posmatranjem i zapažanjem djece, nastajale su nove ideje, a praktičnim i kreativnim radom stvarali smo sredstva, aktivnosti, radionice i akcije koje nas kao profesionalce drže budnima i omogućuju da zajedno sa djecom slavimo učenje.

Kratki opis prakse:

Primjenu STEM pristupa u v/o radu započeli smo ispitivanjem dječijih interesovanja (intervjuisanjem djece), izborom ishoda na osnovu čega su nastale teme: Životinjski svijet ;Svemir i;Saobraćaj ;. Ključne aktivnosti djece bile su vezane za istraživanje – posmatranje, prikupljanje i predstavljanje podataka, a kojima smo povezali matematiku, prirodne nauke i tehnologiju. Završna aktivnost i bitan aspekt ovog pristupa, bilo je sumiranje dostignuća ishoda projekta. Stem pristupom u v/o radu djeca su razvijala naučne vještine: posmatranej ( upotreba čula); upoređivanje(mjerenje, brojanje); klasifikovanje (grupisanje, sortiranje); mjerenje (procjenjivanje od oka, korištenje nekonvencijalnih i konvencijalnih mjera); predstavljanje podataka ( u formi ček-liste; tabele, grafkikona, crtež, mape); i definisali hipoteze, predpostavke i vjerovatnoće. Koristili su kolekciju osmišljenih didaktičkih sredstava: Zavrti skup,; Šarena kocka skupovi, Zavrti spiner - sabiranje, Grafikoni Tabele za bilježenje Matematičke zavrzlame; Gradimo naš grad -mjerenja, podaci, Putujemo svijetom; – crtnje putanja, Hobotnica, Mašina za sabiranje i sl. Didaktičko okruženje definisali smo kroz, metemat.-saznajno- istraživačke centre, centre uloga i saobraćajni centar.Roditeqi su kroz radionicu 1+1=3 kontinuiranim učešćem u istraživačkim zadacima krzo radionicu Slavimo učenje uvidjeli dječija dostignuća. Tokom projekta posjetili smo centar Robokids i upšoznali djecu sa osnovama programiranja i robotike. Djeca su uz pomoć mapa (koje su sami pisali) i robota, uz korištenje tableta, putovali po karti svijeta. Vaspitači su obogatili metode rada sa djecom, strategije posmatranja, djece i svoga rada ( kroz formativno pračenje djece i taksonomsk tabelu ishoda učenja) i uvidjeli da su intenzivnije podsticali viši stepen kognitivnih procesa (analiziraju, procjenjuju, kreiraju). Rezultati primjene STEM pristupa pokazuju koliko su važne edukacije, ishodi učenja koji planiramo, aktivnosti i metodički pristupi koje primjenjujemo u radu sa djecom, a koje ćemo nastaviti implementirati planirawem i relaizacijom v/o rada. STEM pristup omogućio je svima nama da se ozbiljno igramo matematikom jer je 1+1=3.

Priprema: PROJEKAT SLAVIMO UČENJE

Pogledaj praksu
8 Decembra, 2021
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram