Ivo Pejdo

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Pedagoška akademija. Matematika – fizika, Mostar

KRATAK OPIS PRAKSE
Za svaki razred osnovne škole (6-9) napravio sam po jednu powerpoint prezentaciju u kojoj se nalazi sto slajdova sa sto zadataka o zadacima koji su već bili na županijskom natjecanju ili sam ih pokupio negdje po internetu a neke sam i sam izmislio. Uglavnom učenik ih dobije u PP prezentaciji te ima mogućnost da na početnoj stranici markira svaki naučeni zadatak. Pored PP prezentacije učenik može pratiti svaki zadatak i u obliku filma koji objavljujem na mreži gdje je online nastava. Zadaci su sami po sebi jako kvalitetni a kvalitetno su urađene i animacije što mislim da je vrlo bitno na današnje vrijeme. Dakle ukupno 400 filmova tj. Četiri prezentacije po 100 zadataka. Slično sam napravio i za redovnu nastavu ali ovdje u prijavi šaljem samo jednu praksu pa neka to bude dodatna nastava matematike koja je godinama zanemarivana u smislu dostupnosti kvalitetnih digitalnih materijala za učenike.

Priprema: Dodatna nastava matematike

Pogledaj praksu
20 Decembra, 2020
Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: