• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Nermina Hasanović

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Moja pedagoška uvjerenja je da svako dijete bez obzira na poteškoću može napredovati u nastavnom procesu samo na drugaćiji naćin prilagođen učenikovim mogućnostima i razvojnim sposobnostima, može ravnopravno učestovati i doprinijeti razvoju nastavnog procesa. Ako su učenici dovoljno uključeni i njihovo mišljenje se uvažava oni postaju odgovorniji, aktivniji i veoma krativni.Kao stručni saradnik nastojim da svoj rad temeljim na radu sa učenicima s poteškoćama uz naglasak na ravnopravnost komunikacije,bez obzira na različitost njihovih potreba punom uvažavanju učeničke ličnosti i poticaju njihovog razvoja. U radu primjenjujem prilagođene,metodičke odgojno metode prema razredu kao jednoj cjelini kroz radionice u svrhu poticanja inkluzivnog okruženja ili učeniku kao pojedincu kroz individualne edukacijske-rehabilitacijske tretmane u radu sa učenikom u prostorijama škole i utičem na razvoj socijalnih vještina i moralnih vrijednosti učenika. Posebno bi istaknula inkluziju kao inkluzivnoj obrazovanje uključenost svih učenika u skladu sa ličnim kompetencijama. Cilj inkluzivnog obrazovanja je stvaranje kulture i sistema vrijednosti u školama koji vrednuju sve učenike bez obzira na različitosti njihovih potreba. Kako bi djeca sa posebnim teškoćama bili cijenjeni zbog onoga što jesu, uprkos svojim različitostima. Predrasude su velika smetnja,zbog čega se inkluzija teže prihvata ili odbacuje. Ali predrasude se prevazilaze adekvatnim informisanjem i edukacijom.Moj rad je zasnovan na pozitivnim praktičnim iskustvima iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, naročito pozitivna praktična iskustva se odnose na didaktičko-metodičke aspekte rada sa djecom sa posebnim potrebama/teškoćama te na primjenu individualiziranog pristupa u radu sa djecom sa posebnim potrebama. Kvalitetno provođenje Individualni edukacijsko rehabiltacijski tretmana sa učenicima pomaže ne samo u razvijanju dodatnih kompetencija kod djece, već i u poboljšanju ponašanja i boljeg uspijeha u školi.

Individualnim tretmanima učenici postaju bolji odgovorniji samim tim i organizovanijim.Uz sticanje znanja i nove kvalitete znanja, važna je i zadaća poticanje interesa, pobuđivanje znatiželje, identifikacija i podrška učenicima te učenicima koji pokazuju pojedinačan interes za pojedina područja. Učenici s teškoćama koji su uključeni u redovne razrede, pokazuju dobre rezultate ukoliko se za njih kreiraju prilagođeni programi rada i ukoliko se primjenjuje individualizirani pristup rada u skladu sa njihovim mogućnostima i razvojnim sposobnostima.

KRATAK OPIS PRAKSE
JU OŠ Kiseljak, Tuzla, je škola koja se nalazi na periferiji grada Tuzla. Zajednica u kojoj se škola nalazi je veoma specifična s obzirom da veći dijo zajednice u kojoj se škola nalazi obuhvata Romsko naselje u vezi stim našu školu pohađa 80% učenika romske populacije i to većinom s poteškoćama vida, poteškoćama govora pisanja čitanja i specifićne poteškoće učenja.Veliki su izazovi u organizaciji našeg posla i djelovanju u odgojno obrazovnom procesu a sve u cilju da se djeci stvaraju jednake mogućnosti za uspijeh u skladu s učenikovim mogućnostima i razvojnim sposobnostima, interesima i potrebama. Budući da djeca veliki postotak svog vremena provode ispred tehnoloških uređaja problemi sa vidom su sve učestaliji.Opservacijom identifikacijom u okviru skrininga vida se nastojalo otkriti na vrijeme rano otkrivanje problema vida kod učenika jer se na taj način može zaustaviti jedno oboljenje u samom početku i na adekvatan način liječiti i izliječiti. U okviru skrining vida pregledani su učenici od I do IX razreda.A sve u cilju ranog otkrivanja učenika s teškoćom vida. U okviru skrininga pravilne artikulacije govora također su ispitani svi učenici od I do IX razreda a sve u cilju ranog otkrivanja učenika sa teškoćom govora. Rano otkrivanje i adekvatan tretman mogu značajno smanjiti gubitak vida i nepravilnu artikulaciju govora i njegov uticaj na djetetov razvoj i sposobnost učenja i na vrijeme spriječiti dodatne komplikacije.Cilj je da se slabovidnoj djeci i djeci s teškoćom govora stvaraju jednake prilike za uspjeh u skladu s učenikovim mogućnostima i razvojnim sposobnostima. Ovom praksom se nastojalo doprinijeti očuvanje zdravlja vida kod učenika i pravilnom artikulacijom glasova kao i struktuiranom provođenju individualni tretmana s učenicima po kojem bi učenici mogli olakšano pratiti nastavni plana i programa po prilagođenom programu i individualizirani pristup u radu s učenicima. Za učenike s teškoćom vida i govora su izrađeni prilagođeni programi po kojem bi učenici mogli olakšano pratiti nastavni plan i program kao i prilagođene sveske ili bilježnice sa uvečanim crnim tiskom za učenike. Što im je omogućeno da nesmetano i bez obzira na poteškoće prate nastavu i uče prilagođeno učenikovim mogućnostima i razvojnim sposobnostima. Učenici se lakše orijentišu i zapisuju u svoje sveske i to im omogućava da pribilježeno kod kuče ponove i nauče. Učenici su zainteresovani za učenje jer na brz i jednostavan način pronalaze i vide ono o čemu uče iz predmeta. Koristeći prilagođene sveske ne zaostaju u usvajanju gradiva i to ih čini zadovoljnima.
Provodeći aktivnosti ove prakse uveliko se doprinjelo organizovanju Individualni tretmana s učenicima u prostorijama škole u svrhu jačanja kompetencija, sposobnosti učenika odnosno da učenici ne zaostaju u usvajanju gradiva u redovnoj školi u odnosu na vršnjake.

Priprema: „Skrining vida, artikulacije kod učenika" i didaktičko-metodički postupci u redovnim školama"

Pogledaj praksu
20 Decembra, 2020
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram