Vedad Šabanadžović

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Svi učesnici u odgoju i obrazovanju trebaju omogućiti učenicima lakše sticanje znanja i kretanja u svijetu oko nas. Klasična školska biblioteka koja služi samo za posuđivanje građe je prošlost. Školske biblioteke postaju okruženje koje stvara aktivnog pojedinca koji pronalazi, vrednuje i koristi informacije, pri tome je uloga bibliotekara kao stručnog saradnika (u nastavi i van nje) da bude moderator, neko ko će usmjeravati i uticati na kreativno razmišljanje učenika da osavremene proces učenja, unaprijeđenje vještina.

Biblioteka sve više postaje metodičko središte svake škole, mjesto za vježbanje timskog rada i međupredmetnog povezivanja u kojem učenici utažuju svoju žeđ za znanjem koristeći se novim tehnologijama. Bibliotekar koristi sve resurse koje ima na raspolaganju da stvori takvo okruženje.

KRATAK OPIS PRAKSE
Sekcija za strip, animaciju i film je otvorena za sve učenike koji vole strip i crtane filmove i žele da ih crtaju, odnosno učestvuju u stvaranju. Sekcija promoviše aktivno učenje, učenje otkrivanjem i učenje stvaranjem. Učenici se ohrabruju da slobodno istražuju u okviru zadatih struktura. Voditelj sekcije pri tome služi kao moderator, neko ko usmjerava učenike, potiče njihovu radoznalost, ohrabruje da učine nešto novo, da pomjere granice, fizičke i spoznajne.

Priprema: SEKCIJA ZA STRIP, ANIMACIJU I FILM

Pogledaj praksu
20 Decembra, 2020
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: