• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Safeta Mujanović-Kevelj

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Savremeno društvo zahtijeva primjenu praksa interaktivne nastave i individualnog pristupa svakom učeniku,koje će omogućiti sticanje znanja,vještina i stavova neophodnih za profesionalni uspjeh učenika na tržištu rada i borbu sa svakodnevnim problemima sa kojima se susreću u svijetu globalizacije i brzog razvoja nauke i tehnike.Prakse kojima se realizuju aktivnosti u kojima učenici istražuju,traže informacije,stiču socijalne i praktične vještine, stvaraju pozitivne slike o sebi,samostalno i suradnički aktivno uče obezbjeđuju školsko okruženje u kojem svi zajedno radeći učimo.

KRATAK OPIS PRAKSE
Projekat „Poduzetnik u meni“,kao praksa učenja za poduzetništvo, realizuje se u kontinuitetu već deset godina, u okviru aktivnosti sekcije Mladi poduzetnik a u saradnji sa Vijećem učenika Škole i članovima drugih sekcija. Cilj Projekta je razvijanje poduzetničke kompetencije učenika,kompetenc ije cjeloživotnog učenja,koja će im obezbijediti konkurentske sposobnosti na tržištu rada ali i omogućiti uspješno vođenje vlastitog života.Poduzetnička kompetencija obuhvata znanja ,vještine i stavove koji doprinose stvaranju poduzetne odnosno kreativne,inovativne,odgovorne,samostalne,fleksibilne,samopouzdane,proaktivne i osobe spremne za preuzimanje razumnog rizika .
Podizanje razine komunikacijskih,organizacijskih,liderskih , vještina planiranja i poslovnog pregovaranja i kvalitete rada na računaru se ostvaruje realizacijom različitih aktivnosti Projekta:posjeta privrednim društvima,udruženjima i sajmovima,izrade i prezentiranja poslovnih planova,organizovanja edukativnih i kreativnih radionica,učešća na različitim takmičenjima,izrade promotivnih materijala,brošura i školskog časopisa,učešća u humanitarnim i aktivnostima ekološkog osvješćivanja mladih. Navedenim aktivnosti ma, Škola uspostavlja saradnju sa privrednicima,udruženjima građana,roditeljima i drugim obrazovnim institucijama. Projektom se integrišu sadržaji različitih nastavnih predmeta, ekonomske grupe, sa iskustvima iz prakse.

Priprema: Praksa“Poduzetnik u meni“

Pogledaj praksu
20 Decembra, 2020
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram