Sedmi međunarodni naučno – stručni skup “Obrazovanje, jezik, kultura: izazovi i tendencije”


Naučno – stručni skup “Obrazovanje, jezik, kultura: izazovi i tendencije”

Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici organizira sedmi po redu naučno-stručni skup o edukaciji. Od 26. do 27. 04. 2018. godine u Zenici naučnici i stručnjaci sagledavat će dostignute nivoe naučnih disciplina i pojedinih struka, koji imaju neposredne refleksije na demokratiju i građansko društvo u savremenom dobu, odnosno na uspješnije ostvarivanje ranog odgoja i obrazovanja, educiranje edukatora prvog, drugog i trećeg ciklusa obrazovanja.

Skup treba da doprinese stimulaciji produktivnijeg naučnoistraživačkog rada u humanističkim oblastima lingvistike, književnosti, kulturologije, informatike, matematike, pedagogije, psihologije; muzičke, likovne i tjelesne kulture, te metodike i drugih naučnih disciplina, koje se izučavaju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, u studijima razredne nastave, jezika i književnosti (bosanski, hrvatski, srpski, engleski, njemački, turski), kulturalnog studija, te informatike i matematike. Također, Skup treba dati doprinos u pogledu novih tendencija u obrazovanju i kulturi 21. vijeka.

Dr. sc. Radmila Rangelov Jusović, direktorica COI Step by Step je uvodničar skupa.

Na Skupu će se prezentirati radovi iz okvirnih tematskih područja:

1. Kultura: između javnog dobra i tržišta
2. Obrazovni menadžment 21. vijeka
3. Nove tendencije u obrazovanju
4. Jezik, književnost i ideologija
5. Migracije: stari izazovi nove Evrope
6. Mogućnosti kulturozofije

Detaljnu obavijest o održavanju skupa u PDF formatu preuzmite OVDJE.

 

0 responses on "Sedmi međunarodni naučno - stručni skup "Obrazovanje, jezik, kultura: izazovi i tendencije""

Leave a MessageThe contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku