naučni skup

19

mar'18

Sedmi međunarodni naučno – stručni skup “Obrazovanje, jezik, kultura: izazovi i tendencije”

Naučno – stručni skup “Obrazovanje, jezik, kultura: izazovi i tendencije” Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici organizira sedmi po redu naučno-stručni …

Read More


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku