• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Novi tekst autorice Valentine Milačić „Faktori koji utiču na kompetencije vaspitača“

Diplomirana vaspitačica predškolske djece i književnica, Valentina Milačić, jedna od stalnih autorica iz rubrike „Autorski tekstovi“ objavila je svoj rad u Zborniku radova sa Petnaeste konferencije u Aleksincu „Vaspitač u 21. veku“ sa međunarodnim učešćem.

Autoricin rad sa naslovom „Faktori koji utiču na kompetencije vaspitača“ razmatra „kompetencije vaspitača koje su uslovljene različitim faktorima koji direktno ili indirektno podstiču ili osporavaju njegov razvoj. Proces razvoja kompetencija sažima obrazovni profil, karakterne osobine, empatiju, razumijevanje sopstvenih potreba, kao i potreba i interesovanja djece, a potom i želju za sticanjem znanja, fleksibilnost u radu, volju za istraživanjem i inovativnošću, u kontinuiranoj akciji, tj. doživotnom učenju. Suština samokompetentnosti ogleda se u dosljednoj samoevaluaciji, sopstvenoj refleksivnoj osviješćenosti vaspitača, planiranju i evidentiranju aktivnosti, što je određeno struktuiranošću predškolskog kurikuluma, vrednovanjem statusa vaspitača od strane društvenog sistema, zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, kao i ustanove u kojoj je zaposlen. Npr. visoko diaktički struktuiran kurikulum ograničava kompetencije vaspitača jer je vaspitno-obrazovni proces u najvećoj mjeri podređen operacionalizaciji pomenutog kurikuluma. Uopšteno, neophodno je transformisanje predškolskog kurikuluma stvaranjem uslova za refleksivno i istraživačko djelovanje vaspitača, podsticanje kreativnosti djece, vredovanje rada vaspitača u ustanovi, društvenoj sredini u kojoj rade, na osnovu uspijeha u radu, u projektima i sl. Takođe, neophodno je da se standardizuju kompetencije profesije vaspitača na visokoškolskim ustanovama u skladu sa zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i realnim stanjem u vrtićima.“ piše u rezimeu rada.

Rad možete pročitati u našoj rubrici „Autorski tekstovi“, te vas ohrabrujemo da ga podijelite sa svojim kolegama/icama.

0 responses on "Novi tekst autorice Valentine Milačić „Faktori koji utiču na kompetencije vaspitača“"

Leave a Message

Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram