Višenamjenski prostor za učenike “Sobičak” – Prijavite svoju školu


Višenamjenski prostor za učenike “Sobičak” – Prijavite svoju školu

Centar za obrazovne inicijative Step by Step raspisuje javni poziv za prijave za učešće u uspostavljanju višenamjenskih soba za učenike u osnovnim i srednjim školama. Pravo prijavljivanja i učešća imaju sve osnovne i sve srednje strukovne i tehničke škole u BiH koje su u mogućnosti obezbijediti prostor za realizaciju projektnih aktivnosti tokom trajanja projekta, odnosno jednu godinu, kao i nakon završetka projekta.

Tokom cijele godine, učenici će biti uključeni u učenje kroz iskustvo i sticanje mnogobrojnih praktičnih, životnih vještina, kroz osmišljavanje i renoviranje prostora, dizajniranje i izradu  namještaja, izradu plana aktivnosti u „Sobičku“, te angažovanje što većeg broja učenika u ponuđene aktivnosti. Svakoj školi će biti dodijeljen i budžet kojim će, u saradnji sa školama, raspolagati učenici koji učestvuju u projektu.

Pet srednjih tehničkih i strukovnih škola i pet osnovnih škola bit će odabrano za učešće u stvaranju prvih „Sobičaka“. Aktivnosti će zajednički realizirati partnerske škole – po jedna osnovna i jedna srednja škola iz iste zajednice.

Svaka škola dobija jednaka novčana sredstva za uređenje prostora, sa fokusom na reciklažu i transformaciju već postojećih materijala i namještaja.

Uslove prijavljivanja i detaljnije informacije o projektu “Sobičak – višenamjenska soba za učenike” pročitajte u pozivu koji možete preuzeti OVDJE.

Formular za prijavu popunite OVDJE.

Rok za prijavu je 17. decembar 2018. godine.

0 responses on "Višenamjenski prostor za učenike "Sobičak" - Prijavite svoju školu"

Leave a MessageThe contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku