Više od 50 novih ideja sa Nagrade za inovativne nastavnike 2017 dostupno je na INŠkoli


Više od 50 novih ideja sa Nagrade za inovativne nastavnike 2017

Na INŠkoli možete pronaći i pripreme nominovanih i pobjednika Nagrade za inovativne nastavnike 2017. Na linku NIN 2017 pretražite po kategorijama najinovativnije pripreme i ideje od predškolstva do srednje škole.

Uskoro će postati dostupne i pripreme svih prijavljenih u 2017. godini, zato ne zaboravite redovno pratiti INŠkolu.

U prethodnoj sedmici Step by Step je u saradnji sa MIOS-om održao i webinar na temu “Razvoj samopouzdanja kod djece”. Direktorica Centra Radmila Rangelov Jusović održala je dvosatno predavanje na navedenu temu.

0 responses on "Više od 50 novih ideja sa Nagrade za inovativne nastavnike 2017 dostupno je na INŠkoli"

Leave a MessageThe contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku