Upoznajmo se – Medisa Aljukić


Upoznajmo se – Medisa Aljukić

Moje ime je Medisa Aljukić i već 11 godina radima kao nastavnik engleskog jezika i književnosti. Radim u Osnovnoj školi „Humci“ u opštini Čelić. Volim svoj posao i svaki dan se trudim da svoj predmet djeci učinim zabavnim i zanimljivim. Smatram da je važno imati prijateljski odnos s učenicima i uvažavati ih a pri tome im ne dozvoliti da prelaze granice pristojnosti i da me sve vrijeme poštuju kao svog nastavnika. Taj balans je prilično teško uspostaviti, ali ako ste ustrajni, uspjet ćete.

Časovi engleskog jezika u našoj školi održavaju se u kabinetu koji moji učenici zaista vole i rado tu dolaze. Trudim se da nastava ne bude jednolična i da obrađene lekcije „začinim“ nekim kvizom, muzikom, takmičenjem i sl. Pošto je engleski jezik u pitanju, internet mi pruža bezbroj mogućnosti da na jednostavan način pripremim tu vrstu sadržaja, naravno, uz pomoć interaktivne table. Sve što ne stignemo odraditi na redovnoj nastavi trudimo se da nadoknadimo kroz sekciju English Club Humci gdje je većina aktivnosti po njihovom izboru i ono što sam procijenila da im je najdraže da rade.

1 responses on "Upoznajmo se - Medisa Aljukić"

  1. Bravo Medisa, bravo Humci, oduševljena sam vašom posvećenošću ovoj profesiji. Sretno!

Leave a MessageThe contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku