Upoznajmo se – Ferizata Hadžović

Upoznajmo se – Ferizata Hadžović

Moja pedagoška uvjerenja su da svako dijete može ravnopravno učestvovati i doprinijeti razvoju nastavnog procesa. Ako su učenici dovoljno uključeni i njihovo mišljenje se uvažava,  oni postaju odgovorniji, aktivniji i veoma kreativni. Moje dugogodišnje iskustvo sa djecom različitih uzrasta me je uvjerilo da djeca mogu napraviti čudo ako su uključena u donošenju odluka, ako imaju mogućnost da sebe procjenjuju i mijenjaju i ako ih motivišemo da koriste inovativne metode u učenju.  Naše radionice su otvorenog tipa tako da svaki nastavnik može prisustvovati i odlučiti se da profil učenika prilagodi svom predmetu. Evo nekoliko fotografija.

Posjetite i moj profil – Ferizata Hadžović

 

0 responses on "Upoznajmo se - Ferizata Hadžović"

Leave a Message

Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: