Upoznajmo se – Alisa Trtak


Upoznajmo se – Alisa Trtak

Dječija radoznalost me motiviše, dječija mašta inspiriše, kreativnost pokreće ka novim izazovima, a razumijevanje dječijeg doživljaja i viđenja svijeta oko sebe smatram vječitom zagonetkom. Razumijeti taj bogati, netaknuti i tajanstveni svijet i izdići sebe na nivo djeteta, po meni znači biti dobar odgajatelj.

Iako po profesiji Profesor razredne nastave, već 23 godine odgajateljica sam u JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica, od čega posljednjih 10 godina angažovana kao odgajatelj na realizaciji kraćeg specijaliziranog programa “Rano učenje engleskog jezika” za blizu 200 djece uzrasta od 3-6 godina. Pored toga urednik sam i administrator web i fb stranice Ustanove, a uređujem i svoju fb stranicu “Na nama ostaje svijet”, sa više od 2.000 pratilaca, čiji je fokus podizanje svijesti o zaštiti dječijih prava općenito. Spisateljica sam za djecu i do sada imam objavljene dvije zbirke poezije “Na nama ostaje svijet”; “Peto godišnje doba”, te tri stihovana igrokaza (slikovnice) “Djeda Mraz u šumi”, “Novogodišnja bajka” i “Eko Zeko”.

Više o inovativnoj praksi “Publikacija i dramatizacija slikovnice Eko Zeko” sa kojom sam 2017. godine nominirana među 10 najkreativnijih odgajatelja na području BiH, na što sam posebno
ponosna, a samim time više i o sebi predstavljam u videozapisu

0 responses on "Upoznajmo se - Alisa Trtak"

Leave a MessageThe contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku