Tehnika ‘Brainstorm’ ili ‘Oluja ideja’


Tehnika ‘Brainstorm’ ili ‘Oluja ideja’

Piše: Gordana Simić

Današnje vrijeme sa sobom je donijelo trend usmjeravanja na akademske vještine, pogotovu u period ranog djetinjstva, odnosno predškolskog uzrasta djeteta. Bez obzira što je škola važan dio života svakog od nas, u smislu sticanja akademskih znanja, ona bi trebalo da bude i nešto više od toga. U školi dijete osim sticanja znanja, treba da savlada vještine komunikacije, socijalnih odnosa i slično. Svako dijete bi trebalo da u svojoj suštini pronađe unutrašnju motivaciju, kao glavnog pokretača u savladavanju sadržaja i uopšte sticanja znanja i vještina.

Upravo, tehnika Brainstorm ili “Oluja ideja” ili “Mozgalica”, kako je popularno nazivamo jedna je od motivacijskih tehnika, koja ima zadatak da potakne:

– Upornost u učenju
– Kreativno rješavanje problema
– Razvoj kritičkog mišljenja
– Pozitivne emocije
– Bolje razumijevanje naučenih sadržaja

“Oluja ideja” je tehnika koja svakako podržava: razumijevanje problema, prihvatanje svake ideje, a posebno one koja ne neobična I “drugačija” i ohrabrivanje učenika da nadgrađuju ideje. Navedena tehnika je svakako tehnika koja se može primijeniti I na nižim uzrastima, odnosno u ranom učenju, jer se može koristiti I usmenim putem, što je važno za djecu koja još uvijek ne znaju čitati ni pisati.

Upravo su navedeni razlozi I preporuka Brainstorm tehnike na svim nivoima vaspitanja I obrazovanja.

PREUZMI TEHNIKU

0 responses on "Tehnika 'Brainstorm' ili 'Oluja ideja'"

Leave a MessageThe contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku