Hodžić Đenan

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Rukovođenje Osnovnom školom Kaćuni zasnovano je na mojim pedagoškim uvjerenjima da svaki učenik i svaki uposlenik školu smatra svojom drugom porodicom. Insistirajući na timskom radu i neprestanoj motivaciji nastavnika da svoje resurse ulažu u inovativne i kreativne pristupe u realizaciji nastavnih i vannastavnih aktivnosti, zajedno postižemo da naša škola ima izuzetne uspjehe u svim domenima odgojno – obrazovnog rada. U tom procesu napretka, svaki učesnik (od učenika, uposlenika do pojedinih roditelja) daje svoj doprinos, tako da danas rukovodim školom koja je na zavidnom nivou u pogledu korištenja savremenih, kreativnih i inovativnih metoda učenja i poučavanja. Tokom moga dugogodišnjeg rada, kao osnovni pokretač svake moje vizije i ideje stoji neizmjerna ljubav prema ovom poslu i ljudima, protkana željom da stvari u školstvu učinim boljim i kvalitetnijim, te da škola ne bude breme učeniku i nastavniku, nego mjesto zadovoljstva, sreće i radosti - mjesto gdje ''ja'' postaje ''mi''. Naravno, tu su važni i istrajnost i vjera da ću zajedno sa svojim kolektivom uspjeti ostvariti sve naše zajedničke ciljeve.

KRATAK OPIS PRAKSE
Kroz niz školskih projekata formiram timove ljudi sa komplementarnim znanjem i različitim vještinama, neprestano istražujući individualne sposobnosti svakog pojedinca, a koji svojim zalaganjem i radom učestvuju u inovativnoj primjeni praksi, kreiranju i stvaranju različitih materijala za učenje i poučavanje. Školski timovi sastavljeni od nastavnika i stručnog osoblja potiču aktivno uključivanje djece u procese učenja, razvoj kreativnosti, te se time doprinosi boljoj socijalnoj koheziji u školi, razredu i široj okolini. Veoma važno u tom procesu jeste razumijevanje potreba svih učesnika u životu škole.

Školska 2019/2020., te 2020/2021. godine će u našoj školi biti posebno zapamćene jer smo uspjeli završiti niz započetih projekta a koji su upravo zasnovani na jedinstvenim, originalnim, inovativnim i kreativnim praksama koje su uz dobru volju, rad i trud primjenjive u svim sredinama.

S tim u vezi, navest ću realizovane projekte i projekte u toku na koje sam, kao rukovodeće lice Osnovne škole Kaćuni, izuzetno ponosan:

1. Izgradnja COVID učionice/amfiteatra na otvorenom
2. Izgradnja područne škole u Gornjoj Rovnoj
3. Inovacija u nastavi '' četvorke''
4. Školski online časopis Školdemija u periodu lockdowna
5. Formiranje kreativnih kutaka za učenike i roditelje
6. Bilten uspješnih učenika

Priprema: Moja misija: Ispunjenje snova svakog djeteta

Pogledaj praksu
20 Decembra, 2020
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: