PREGLED OSAM SEDMICA #2 – WEBINARI


PREGLED OSAM SEDMICA #2

WEBINARI

Tokom proteklog perioda održano je 28 webinara i susreta, a sve zahvaljujući nesebičnom trudu i spremnosti naših nastavnika/ca, univerzitetskih profesora/ca, stručnih saradnika/ca da, bez ikakve naknade, svoje vrijeme i znanje stave na raspolaganje Zajednici i svima koji su bili spremni da uče i dijele.

Webinare su posjećivali ne samo edukatori/ce i drugi zainteresovani iz cijele BiH, nego i mnogobrojne kolege/ice iz cijelog regiona, kao i naši nastavnici koji žive u inostranstvu.

Veliku zahvalnost dugujemo našim: Nadi Sokolović, Arnesu Tufeku, dr. Ivani Zečević, Edni Haznadarević, Vedranu Zubiću, Lejli Hujdur, dr. Bernadinu Ibrahimpašiću, Fuadi Cerić, Ernadu Osmiću… ali i svima vama koji ste inicirali susrete, učestvovali u diskusijama, doprinosili postavljajući pitanja, učili i primjenjivali naučeno.

Sve snimljene webinar možete pogledati na Youtube kanalu COI Step by Step.

Webinare Medijske pismenosti možete pronaći na kanalu Kratak sadržaj.

Ne zaboravite da pritisnete subscribe!

Nastavljamo…

 

26 Maja, 2020

0 responses on "PREGLED OSAM SEDMICA #2 - WEBINARI"

Leave a MessageThe contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku