Pogledajte filmove o pobjednicima Nagrade za inovativne nastavnike 2017.


NIN 2017: Sanja Prodanović - Zmajevi izviđači

NIN 2017: Amira Idrizović - Palčić.ba

NIN 2017: Medisa Aljukić - English Club Humci

NIN 2017: Senada Milanović - Festival dramskih minijatura

NIN 2017: Eldina Dizdar i Mirsada Jaganjac - Primjena restitucije i principa logičkih posljedica

3 Decembra, 2018

0 responses on "Pogledajte filmove o pobjednicima Nagrade za inovativne nastavnike 2017."

Leave a MessageThe contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku