Počinje obrazovna reforma u Unsko-sanskom kantonu

Nedim Krajišnik ispred Centra obrazovnih inicijativa Step By Step i Namir Ibrahimović predsjednik Upravnog odbora Centra i voditelj reforme, biće sastavni dio ekspertne grupe koja će sprovoditi obrazovnu reformu u Unsko-sanskom kantonu.

Centra obrazovnih inicijativa Step By Step svoj doprinos daje u visokokvalitetnim programima obuke koji će teći pravovremeno i paralelno.

Zahvalni smo na entuzijazmu i inicijativi koja dolazi od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a, kao i Pedagoškom Zavodu i misiji OSCE-a koji ne odustaju od obrazovanja.

9 Juna, 2021

0 responses on "Počinje obrazovna reforma u Unsko-sanskom kantonu"

Leave a Message

Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: