PISA 2018 u BiH počinje za 15 dana – saznajte više o PISI i kampanji koja joj prethodi


PISA 2018 u BiH počinje za 15 dana – saznajte više o PISI i kampanji koja joj prethodi

Šta je PISA? Program za međunarodnu procjenu učeničkih postignuća
Šta je u fokusu 2018. godine? PISA mjeri čitalačku, matematičku i naučnu pismenost a u 2018. u fokusu je čitalačka pismenost.
Koliko zemalja će učestvovati u 2018? 80 zemalja
Koliko škola i učenika/ca će biti obuhvaćeno u BiH? 7 000 učenika/ca iz 236 škola
Koji je uzrast učenika/ca koji će biti testirani? 15 godina
Kada počinje testiranje? 02.04.2018. godine
Koliko traje testiranje? Ukupno oko 3 sata – jedan sat za rješavanje testa, pauza, i jedan sat za popunjavanje upitnika
Kada će biti poznati rezultati? Finalni rezultati očekuju se u decembru 2019. godine
Da li će rezultati pokazivati postignuća pojedinačnih škola ili učenika? NE – rezultati se odnose isključivo na ukupna postignuća svih učenika/ca, odnosno efikasnost samih sistema obrazovanja

U Bosni i Hercegovini PISA počinje za 15 dana. Školegijum i Agencija za predškolsko, osnovno, srednje obrazovanje u BiH će, u suradnji sa stručnjacima za obrazovanje, u narednom periodu objavljivati primjere zadatka iz PISA testa s komentarima. Procjena se provodi svake tri godine, a fokus testa koji se provodi ove godine je na čitalačkim sposobnostima.

Osnovni cilj PISA istraživanja jeste da da preporuku za izradu obrazovnih politika koje će unaprijediti kvalitet, pravednost i efikasnost u obrazovanju. Ovo istraživanje nema fokus na nastavnim planovima i programima i reprodukciji usvojenih znanja, nego na sposobnostima učenika da primijene usvojena znanja i vještine u životnim situacijama. Cilj je ispitati u kojoj su mjeri učenici nakon završenog obaveznog obrazovanja pripremljeni za nastavak školovanja, uključivanje u proces rada i aktivno učešće u društvu. Osim o znanju i vještinama učenika, PISA prikuplja podatke o individualnim, školskim i sistemskim faktorima koji utiču na postignuća učenika i pruža indikatore trenda.

Osim Bosne i Hercegovine i zemalja u regionu – Albanije, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije – u ovom testiranju učestvuju još 72 zemlje.

Više o PISI pročitajte na ŠKOLEGIJUM, a svakako pratite i njihovu stranicu u narednom periodu, gdje možete očekivati dnevne objave primjera zadataka sve do početka samog testiranja.

1 responses on "PISA 2018 u BiH počinje za 15 dana - saznajte više o PISI i kampanji koja joj prethodi"

  1. Učestvuje li OŠ Sveti Sava iz Novog Geada

Leave a MessageThe contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku