• Login

 • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
  Sign Up
 • Nema proizvoda u korpi

Otvorene prijave za škole za učešće u ARISE projektu

Centar za obrazovne inicijative Step by Step, kao članica konzorcija ARISE projekta koji čine organizacije iz šest zemalja*, poziva zainteresovane osnovne i srednje škole da se prijave za učešće u ARISE projektu.

Projekat namjerava implementirati pilot (probne) intervencije na nivou škole kojima se neposredno djeluje na zadovoljenje potreba učenika niskog socio-ekonomskog statusa.

 

Aktivnosti koje su planirane da budu implementirane, u narednih 13 mjeseci, sa odabranim školama su sljedeće:

 • Uspostavljanje Školskog akcionog/razvojnog tima u svakoj
 • Učešće članova Školskog akcionog/razvojnog tima u programu obuka pod nazivom “Školski Razvojni Program (ŠRP)”
 • Trening i podrška Školskom akcionom/razvojnom timu pri izradi Školskog akcionog/razvojnog plana za rješavanje potreba učenika niskog SES-a
 • Podrška odabranim školama da implementiraju Školski akcioni/razvojni plan u iznosu do 4.000,00 KM
 • Pružanje podrške školama u vidu mentorskih posjeta, konsultacijskih sastanaka i drugih aktivnosti
 • Organizacija događaja za dijeljenje znanja („Peer Learning Events“) sa svim odabranim školama da bi se osiguralo međusobno učenje, razmjena znanja, iskustava i naučenih lekcija i ojačala saradnja između škola
 • Provođenje studije učinkovitosti (uključujući baznu studiju prije početka školskih intervencija i završnu studiju nakon završekta intervencija u školi predviđenih ovim projektom)

 

Škola treba ispunjavati sljedeće uslove za prijavu:

 1. Da je javna osnovna ili srednja škola;
 2. Da se nalazi u gradu ili mjestu sa značajnim procentom djece niskog socio-ekonomskog statusa;
 3. Pokazati visok interes za učešće u projektu i spremnost uprave i osoblja škole da budu aktivno uključeni u obuke i druge aktivnosti koje će se desiti u sklopu projekta
 4. Cijeniti i ohrabrivati aktivno učešće i saradnju sa različitim interesnim grupama škole (roditelji, lokalne vlasti, lokalna zajednica) u procesu dizajniranja i implementacije Školskih akcionih/razvojnih planova
 5. Biti spremna razmjenjivati dobre prakse, izazove i naučene lekcije sa drugim školama uključenim u projekat kroz događaje za dijeljenje znanja („Peer Learning Events“) i druge zajedničke projektne aktivnosti

 

Zainteresovane škole trebaju izraziti svoj interes slanjem Prijavnog obrasca na e-mail adnan@coi-stepbystep.ba najkasnije do 15.10.2021. godine. Izbor škola će biti definisan do kraja mjeseca oktobra.

 

Za više informacija o ovom pozivu možete nas kontaktirati putem na e-mail adnan@coi-stepbystep.ba

 

Potrebni dokumenti:

Poziv za prijave škola za ARISE
Prijavni obrazac za skole-ARISE

*Kosova Education Center – Kosovo (KEC XK), Network of Education Policy Centres (NEPC), Sabancı University Egitim Reformu Girisimi – Turkey (ERI TR), Children Are the Future – Albania (CAF AL), Centre for Education Policy – Serbia (CEP RS), proMENTE social research – Bosnia and Herzegovina (proMENTE BH), Centre for Educational Initiatives Step by Step – Bosnia and Herzegovina (SbS BH), Foundation for Education and Cultural Initiatives “Step by Step” – North Macedonia (SbS)

8 Oktobra, 2021

0 responses on "Otvorene prijave za škole za učešće u ARISE projektu"

Leave a Message

Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram