Objavljen konkurs za inovativne ideje mladih učenika i učenica srednjih škola

Partneri COI Step By Step-a, Fondacija Mozaik je u saradnji sa Mrežom savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini (mreSVUBiH) i ove godine kroz program Omladinske banke izdvaja 50.000 KM za inovativne ideje mladih učenika i učenica srednjih škola.

Ovaj fond će se uložiti u projekte koji se tiču inovacija i preduzetništva mladih, ekologije, podrške procesima online učenja ili poboljšanja uslova za učenje i boravak u školi.

Prijavu je potrebno poslati najkasnije do 1.11.2021. a prijavljene grupe mogu dobiti do 1.500 KM za svoje projekte koje će realizovati u periodu od 24.11.2021. do 24.03.2022.

Ko se može prijaviti?

  • Grupa koja prijavljuje projekat treba da čini minimalno 3 a maksimalno 7 osoba (koje imaju od 17 do 35 godina)
  • U grupi mora biti predsjednik ili predsjednica Vijeća/Savjeta učenika
  • Ostale članove i članice grupe čine učenici i učenice škole te njeno osoblje (do 35 godina)

Detaljne informacije koje sadrže kompletan proces prijave možete pročitati na lonac.pro.

13 Oktobra, 2021

0 responses on "Objavljen konkurs za inovativne ideje mladih učenika i učenica srednjih škola"

Leave a Message

Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: