• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Objavljen je Nacionalni izvještaj za Bosnu i Hercegovinu i Prikaz praktičnih politika u okviru projekta ARISE (Akcije za smanjenje nejednakosti u obrazovanju)

U okviru Akcije za smanjenje nejednakosti u obrazovanju (ARISE), regionalnog projekta koji se provodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj, a koji finansira Evropska komisija izrađen je i Nacionalni izvještaj za Bosnu i Hercegovinu, autora Nedima Krajišnika, Ivone Čelebičić, Senade Mujkanović, Mirjane Gavrić i Ilme Islambegović ispred COI Step By Step-a.

Nacionalni izvještaj je podijeljen na pet poglavlja koja se bave pitanjima pravednosti u kontekstu siromaštva kao izvora nepravde, te postojeće mjere politika usmjerenih na smanjenje nepravde, koje mjere su nedavno donešene i kako su utjecale na nepravdu u obrazovanju, uz zaključke i preporuke.

U Prikazu praktičnih politika za Bosnu i Hercegovinu u okviru istog projekta, predstavljeni su statistički podaci u kontekstu obrazovanja i utjecaju siromaštva na obrazovanje, te su opisani glavni problemi obrazovanja u Bosni i Hercegovini, uz date preporuke kako se problemi mogu riješiti ili makar dovesti do normalizacije trenutnog stanja.

Cilj projekta je podržati uključivanje učenika s niskim socio-ekonomskim statusom (SES) kroz izgradnju nacionalnih i regionalnih partnerstava između organizacija civilnog društva iz gore spomenutih šest korisnika, da se uključe u zagovarački i konstruktivni politički dijalog s vlastima, da podižu svijest među obrazovnim interesnim grupama i provode pilot intervencije koje su usmjerene na učenike s niskim SES-om na školskom nivou.

Podaci i informacije predstavljene u nacionalnom izvještaju prikupljeni su kroz upitnik o politikama koji se ispunjavao nakon analize političkih dokumenata koji se odnose na ravnopravnost, te nakon konsultacija s relevantnim institucijama i stručnjacima, fokusnim grupama, razgovorima s kreatorima politika, direktorima škola, nastavnicima, školskim pomoćnim osobljem, učenicima, roditeljima, organizacijama civilnog društva i obrazovnim stručnjacima. Fokusne grupe i intervjui provedeni su kako bi se dobila perspektiva interesnih grupa na nivou države o pitanjima vezanim za pravednost u općem i obrazovnom kontekstu.

BiH ima opsežno antidiskriminacijsko zakonodavstvo u poređenju sa standardima EU, ali je njegova efikasnost ograničena. Iako postoji čvrsta zakonska regulativa koja se bavi pitanjima borbe protiv diskriminacije i pitanjima jednakosti, provedba je nedovoljna, a nedostaju važni pojedini zakoni i podzakonski propisi ili su ostavljeni nižim zakonskim nivoima da bi se razvili i primijenili.

Ukoliko vas zanima više informacija o stanju u ovoj oblasti u regionu, skrećemo vam pažnju na Komparativni izvještaj zemalja učesnica projekta ARISE koji naglašava pitanja i probleme sa kojima se zemlje u regionu suočavaju i daje preporuke kako države mogu da pomognu svojim učenicima bez obzira na njihov socio-ekonomski status i bilo koje porijeklo.

 

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

27 Augusta, 2021

0 responses on "Objavljen je Nacionalni izvještaj za Bosnu i Hercegovinu i Prikaz praktičnih politika u okviru projekta ARISE (Akcije za smanjenje nejednakosti u obrazovanju)"

Leave a Message

Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram