TiM 200+

TiM (Treneri i mentori) 200+ je sastavni dio Zajednice inovativnih nastavnika i nastavnica čiji ste član/ica postali registracijom na www.inskola.com

TiM 200+ je mjesto za sve one nastavnike i nastavnice, od predškolskog do visokog obrazovanja, koji su spremni i motivisani da zajednički rade na unapređenju nastavničke profesije, kreiranju novih resursa, realizaciji istraživanja, zagovaranju i nizu drugih aktivnosti koje mogu doprinijeti unapređenju kvaliteta odgoja i obrazovanja u BiH.

ZAŠTO postati član/ica TiMa?

Vjerujete da je pravo svakog djeteta na kvalitetno obrazovanje neupitno

Smatrate da obrazovanje mora biti vrijednost, prioritet i obaveza cijelog društva

Želite da se glas nastavnika čuje

Želite unapređivati svoje kompetencije

Želite pomoći drugima da napreduju

Vjerujete da samo zajedno možemo stvarati dobro obrazovanje

KO može postati član/ica TiMa?

Jedan/na ste od nominovanih za nagradu za najinovativnije nastavnike/ce

Učestvovali ste u pisanju priručnika, knjiga i programa obuke za nastavnike

Realizovali ste programe obuke za druge nastavnike

Realizovali ste i publikovali istraživanja u oblasti obrazovanja

Postavili ste najmanje 10 prihvaćenih priprema za časove/tematske cjeline na web platformu inskola

Postavili ste namjanje 5 novih metoda/strategija sa primjerom primjene

Pišete svoj blog ili uređujete web stranicu

Dobitnik/ca se neke nagrade ili priznanja za vaš rad u odgoju i obrazovanju

Na neki drugi način ste doprinijeli unapređenju odgoja i obrazovanja

KAKO postati član/ica?

Ispunjavate jedan od navedenih kriterija

Popunite formular u prilogu

Dobro došli!

Ne ispunjavate kriterije… još – imate uvijek priliku da ih ispunite i pridružite se TiMu

ŠTA me očekuje kao člana/icu TiMa?

Prisustvo besplatnim programime obuke i online kursevima

Popust za prisustvo na godišnjoj Regionalnoj konferenciji edukatora/ica

Učešće u novim projektima i razvoju materijala za obuku nastavnika

Prisustvo obukama za trenere/ice i mentore/ice

Angažman kao trenera/ice ili mentora/ice

Učešće u kampanjama za zagovaranje

Učešće i realizaciju istraživanja

The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative

Step by Step

Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo

Tel. +387 33 66 76 73

Fax. +387 33 26 79 90

E-mail. office@coi-stepbystep.ba

www.sbs.ba