Boris Čović

Novinar/Administrator INŠkole
Stručni saradnik INŠkole

Kratka biografija:

Multimedijalni novinar sa osam godina iskustva rada u online, print i elektronskim medijima. Trener iz oblasti medija, medijskog aktivizma i omladinskog angažmana. Posjeduje iskustvo rada sa marginaliziranim grupama, djecom i mladima. Izvještavao o ljudskim pravima, uključujući i prava djeteta. Radio kao direktor i urednik prvog bh. besplatnog omladinskog medija koji se distribuirao na sve fakultete i većinu srednjih škola u BiH. Učestvovao u izradi prvog dječjeg magazina u BiH kojeg uređuju i vode isključivo djeca.

Pedagoška uvjerenja:

Nastavnici su važni.

31 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku