Boris Čović

Kratka biografija:

Multimedijalni novinar sa osam godina iskustva rada u online, print i elektronskim medijima. Trener iz oblasti medija, medijskog aktivizma i omladinskog angažmana. Posjeduje iskustvo rada sa marginaliziranim grupama, djecom i mladima. Izvještavao o ljudskim pravima, uključujući i prava djeteta. Radio kao direktor i urednik prvog bh. besplatnog omladinskog medija koji se distribuirao na sve fakultete i većinu srednjih škola u BiH. Učestvovao u izradi prvog dječjeg magazina u BiH kojeg uređuju i vode isključivo djeca.

Pedagoška uvjerenja:

Nastavnici su važni.

31 Jula, 2018
Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step | Pročitaj uslove prodaje
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: