Tatjana Jurić

Pedagoška uvjerenja:

Vjerujem da se efektivno podučavanje može realizovati samo kombinacijom različitih interaktivnih nastavnih metoda. U svom radu primjenjujem metode usmjerene na učenike, interaktivne metode, kooperativno i iskustveno učenje. Smatram da učenici lakše pamte u opuštenoj atmosferi, te često koristim humor na svojim časovima. Trudim se da na svakom času kreiram situaciju učenja, koja će omogućiti učenicima da sami spoznaju i saznaju gradivo kroz ličnu aktivnost.

Priprema:

11 Jula, 2018
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: