Minela Gološ

Pedagoška uvjerenja:

Smatram da je nastavnik jedan od najznačajnijih činilaca koji određuju i usmjeravaju učenika ka njegovoj budućnosti. U svom sveobuhvatnom radu u obrazovanju bave se različitim faktorima koji utiču na postignuća učenika i njihovo saznanje, znanje, vještine i sposobnosti. Svakim danom je sve veći izazov pred nastavnicima prilikom ulaska u učionicu kako bi motivisao učenika i pobudio interesovanje u njemu za napretkom i željom za istraživanjem, a samim tim i razvijanjem drugih kompetencija koje će mu biti od velike važnosti za buduće školovanje. Prvenstveno je važno kod učenika izgraditi samopouzdanje, naučiti ih kako da uče, obratiti pažnju na njihovu individualnost i zanimanja, zatim razvijati kod učenika društvene i građanske kompetencije i naravno raditi na poboljšanju komunikacijskih vještina.

Priprema:

11 Jula, 2018
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: