Minela Gološ

MAGISTAR EDUKACIJSKIH NAUKA IZ OBLASTI PRIMARNOG OBRAZOVANJA

Pedagoška uvjerenja:

Smatram da je nastavnik jedan od najznačajnijih činilaca koji određuju i usmjeravaju učenika ka njegovoj budućnosti. U svom sveobuhvatnom radu u obrazovanju bave se različitim faktorima koji utiču na postignuća učenika i njihovo saznanje, znanje, vještine i sposobnosti. Svakim danom je sve veći izazov pred nastavnicima prilikom ulaska u učionicu kako bi motivisao učenika i pobudio interesovanje u njemu za napretkom i željom za istraživanjem, a samim tim i razvijanjem drugih kompetencija koje će mu biti od velike važnosti za buduće školovanje. Prvenstveno je važno kod učenika izgraditi samopouzdanje, naučiti ih kako da uče, obratiti pažnju na njihovu individualnost i zanimanja, zatim razvijati kod učenika društvene i građanske kompetencije i naravno raditi na poboljšanju komunikacijskih vještina.

Priprema:

11 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku