Meliha Mustafić

NASTAVNICA TEHNIČKE KULTURE

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

U svom dvadesttrogodišnjem učenju i druženju s djecom pokušavam kod njih razviti kreativnost i kult rada, a zahvaljujući sadržaju mog predmeta kod svojih učenika razvijam osjećaj odgovornosti da shvate da trebaju imati samopouzdanje, znanje i duhovnost koja vodi kreativnosti i umijeću koje traži XXI vijek. Za mene je najveći uspijeh što sam svoje učenike uspjela da u životu moraju naučiti pobjeđivati i biti pobjednici. Treba da shvate da svi bez obzira ko su i šta su, u svako doba mogu postati pobjednici, ali da se pobjeda ne dobija bez uloženog velikog truda i znanja. Prvo znanje daje porodica, škola to znanje nadograđuje, a do učenika je kako će to znanje da prihvate. Logo naše sekcije je: „Ako želiš pobjedu, moraš posegnuti za zvijezdama.

KRATAK OPIS PRAKSE
Kroz inovacije u planiranju i realizacije vannastavnih aktivnosti dolazimo na ideju izrade praktičnog rada, tj. Zidnog ukrasa- murala. Svaka slika je popračena odgovarajućim tekstom, a sve zajedno čini priču sa poukom čitaocu. Naša druga aktivnost je „Mini- preduzeće“ gdje smo pravili suvenire sa motivima našeg grada. Učenici su vodili preduzeće, ugovarali tržište i prodaju. Dobili smo kredit koji smo morali uložiti u alat, pribor i materijal. Radili smo suvenire sa motivima našeg grada, nakon prodaje kredit smo morali vratiti, ostatak sredstava je bio od sekcije. Ostvarena dobit je bila preko 200%. To je modul po kojem se mogu obezbjediti sredstva u redovnoj i vannastavnoj nastavi tehničke kulture.

Priprema: Vannastavna aktivnost-izrada murala i samofinansiranje sekcije

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku