Meliha Mustafić

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

U svom dvadesttrogodišnjem učenju i druženju s djecom pokušavam kod njih razviti kreativnost i kult rada, a zahvaljujući sadržaju mog predmeta kod svojih učenika razvijam osjećaj odgovornosti da shvate da trebaju imati samopouzdanje, znanje i duhovnost koja vodi kreativnosti i umijeću koje traži XXI vijek. Za mene je najveći uspijeh što sam svoje učenike uspjela da u životu moraju naučiti pobjeđivati i biti pobjednici. Treba da shvate da svi bez obzira ko su i šta su, u svako doba mogu postati pobjednici, ali da se pobjeda ne dobija bez uloženog velikog truda i znanja. Prvo znanje daje porodica, škola to znanje nadograđuje, a do učenika je kako će to znanje da prihvate. Logo naše sekcije je: „Ako želiš pobjedu, moraš posegnuti za zvijezdama.

KRATAK OPIS PRAKSE
Kroz inovacije u planiranju i realizacije vannastavnih aktivnosti dolazimo na ideju izrade praktičnog rada, tj. Zidnog ukrasa- murala. Svaka slika je popračena odgovarajućim tekstom, a sve zajedno čini priču sa poukom čitaocu. Naša druga aktivnost je „Mini- preduzeće“ gdje smo pravili suvenire sa motivima našeg grada. Učenici su vodili preduzeće, ugovarali tržište i prodaju. Dobili smo kredit koji smo morali uložiti u alat, pribor i materijal. Radili smo suvenire sa motivima našeg grada, nakon prodaje kredit smo morali vratiti, ostatak sredstava je bio od sekcije. Ostvarena dobit je bila preko 200%. To je modul po kojem se mogu obezbjediti sredstva u redovnoj i vannastavnoj nastavi tehničke kulture.

Priprema: Vannastavna aktivnost-izrada murala i samofinansiranje sekcije

Pogledaj praksu
24 Jula, 2018
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: