Edita Kevro

Pedagoška uvjerenja:

Rukovodeći se izrekom Radžarda Kiplinga: „Ja imam šest odanih službenika koji su me naučili svemu što znam. Njihova imena su: ŠTA, ZAŠTO, KADA, KAKO, GDJE i KO.“, smatram da nema obrazovnog izazova/poteškoće koju kvalitetan profesionalna pristup edukatora može uspješno riješiti.
"Ne predaje učitelj ono što želi, ne predaje učitelj ono što zna, učitelj predaje ono što jest."
Modernizacija odgojno-obrazovnog sistema, te plana i programa za devetogodišnju osnovnu školu u BiH oslanja se na bogatu školsku i obrazovnu tradiciju u BiH, ustavna prava, na prava djece i roditelja i drugim relevantnim međunarodnim i domaćim dokumentima. On u isto vrijeme slijedi savremena evropska odgojna i obrazovna načela i zadaće. U tom vidu posebno naglašava opredjeljenje za društvo znanja, humanosti i vrijednosti, te za takvu odgojno-obrazovnu politiku koja je usmjerena na razvoj kritičkog mišljenja, stvaralaštvo, inovativnost, kompetentnost, osposobljenost za usavršavanje i potrebu cjeloživotnoga obrazovanja. Da bih djelovala u skladu s ovim načelima nastojim da odgojam i obrazujem učenike uz ljubav, zadovoljstvo, prijateljstvo, zajedništvo, sreću, kreativnost, iskrenost i rad, a da moja misao vodilja je: "Djeca i škola rastu zajedno!"

Priprema:

11 Jula, 2018
Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: