Edita Kevro

profesorica bosanskoga jezika i književnosti

Pedagoška uvjerenja:

Rukovodeći se izrekom Radžarda Kiplinga: „Ja imam šest odanih službenika koji su me naučili svemu što znam. Njihova imena su: ŠTA, ZAŠTO, KADA, KAKO, GDJE i KO.“, smatram da nema obrazovnog izazova/poteškoće koju kvalitetan profesionalna pristup edukatora može uspješno riješiti.
"Ne predaje učitelj ono što želi, ne predaje učitelj ono što zna, učitelj predaje ono što jest."
Modernizacija odgojno-obrazovnog sistema, te plana i programa za devetogodišnju osnovnu školu u BiH oslanja se na bogatu školsku i obrazovnu tradiciju u BiH, ustavna prava, na prava djece i roditelja i drugim relevantnim međunarodnim i domaćim dokumentima. On u isto vrijeme slijedi savremena evropska odgojna i obrazovna načela i zadaće. U tom vidu posebno naglašava opredjeljenje za društvo znanja, humanosti i vrijednosti, te za takvu odgojno-obrazovnu politiku koja je usmjerena na razvoj kritičkog mišljenja, stvaralaštvo, inovativnost, kompetentnost, osposobljenost za usavršavanje i potrebu cjeloživotnoga obrazovanja. Da bih djelovala u skladu s ovim načelima nastojim da odgojam i obrazujem učenike uz ljubav, zadovoljstvo, prijateljstvo, zajedništvo, sreću, kreativnost, iskrenost i rad, a da moja misao vodilja je: "Djeca i škola rastu zajedno!"

Priprema:

11 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku