• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

ALADIN ŽUNIĆ

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

U školi, pored osnovnog teoretskog znanja, učenicima u današnjem savremenom dobu treba ponuditi i konkretna stručna i praktična znanja koja će moći iskoristiti u svom svakodnevnom životu i radu. Pristup učeniku podrazumijeva balansiranje između tradicionalnih pristupa nastavi koji, su temelj obrazovnog procesa i savremenih pristupa, koji uključuju sve nove i naprednije izvore informacija. Obrazovanje u savremenom dobu podrazumijeva promjenu pedgoškog pristupa učeniku s ciljem da vrijednosti tradicionalnog načina obrazovanja prenesemo savremenim putem koji je blizak učeniku, i naravno da i mi kao nastavnici, pri tome učimo nove informacije. Proces dobrog obrazovanja zavisi od pedagoškog pristupa djetetu. Smatram da je svaki učenik individua za sebe i treba mu pristupati kao pojedincu. Moje pedagoško uvjerenje je da, pored što im na najkvalitetniji način prenesem teroijsko znanje, učenike uspijem potaknuti na povezivanje teorije sa praksom u svakodnevom životu što će im korsititi u njihovom daljem školovanju unutar same struke. Moj cilj je potaknuti učenike da uče sami, da ne razmišljaju o gradivu kao prepreci, već kao o prilici da prošire svoje vidike, dobiju nove ideje i upotrijebe ih u praktičnom smislu. Smatram da je takav pedagoški princip način putem kojeg će iz škole izlaziti daleko kvalitetniji kadrovi, nego što je to slučaj danas.

KRATAK OPIS PRAKSE:
Najbolji način obrazovanja je primjena teorije u praksi i svakodnevnom životu. Vodeći se sa činjenicom da radimo po nastavnom planu i programu iz 1996. odlučio sam uvesti određene inovacije u predmet „praktična nastava“ saobraćajne struke tehničke škole kako bi učenicima ponudio novija naučna dostignuća u oblasti saobraćaja i bezbjednosti u saobraćaju. Kod učenika sam pobudio interes za dodatnim stručnim usavršavanjem unutar struke. Razvijajući i koristeći razne mtode rada došli smo na ideju da naše stručno zanje prenesemo na lokalnu zajednicu u vidu podizanja svijesti o bezbjednosti u saobraćaju. U konkretnom smislu, učenike saobraćajne struke smo iz klupa izveli na ulicu, na saobraćajnice i pješačke staze koji su njihovo buduće „radno mjesto“ i pokazali im šta sve podrazumijeva i čime se sve bavi neko ko je završio ovaj smjer u našoj školi.

Priprema: ZNANJEM DO SIGURNOG SAOBRAĆAJA

Pogledaj praksu
2 Februara, 2022
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram