Modul 1

Moduli

Sadržaj

Resursi

Prije početka

 • Šta je mišljenje?
 • Kako razvijati mišljenje?
 • Tri sprata intelekta – Arthur Costa
 • Poster „Mi smo mislioci“
 • Poster „Tri sprata intelekta“

Prikupljanje i analiza informacija

Korištenje grafičkih prikaza za:

 • Prikupljanje i obradu informacija
 • Organizaciju informacija
 • Analizu informacija
 • Zaključivanje
 • Primjeri 25 formi grafičkih prikaza sa pojašnjenjima

Modul 2

Moduli

Sadržaj

Resursi

Kako postavljati dobra pitanja

 • Refleksija na prethodni modul
 • Vrste pitanja
 • Pitanja za razvoj viših razina mišljenja
 • Igra za postavljanje pitanja
 • Poster: „Semafor pitanja“
 • Poster: Matrix pitanja
 • Kartice za pitanja na višim razinama mišljenja
 • Bookmark sa pitanjima za individualni rad

Modul 3

Moduli

Sadržaj

Resursi

Činjenice, argumenti i dokazi

 • Razlika između činjenica i mišljenja
 • Uvjeravanje drugih u svoje mišljenje
 • Kriteriji za samoprocjenu
 • Analiza medijskih sadržaja
 • Dokazi, izvori i navođenje dokaza
 • Plagijarizam
 • Kartice – činjenice i mišljenje
 • Poster: Sokratovska pitanja“
 • Plakati: Dokazi; Argument za/argument protiv

Diskusije i debate

 • Kako diskutovati u razredu – pravila za vođenje diskusije
 • Vrste debata i debatne strategije
 • Pisanje dobre argumentacije
 • Kontraargumenti
 • Plakati: slažem se/ ne slažem se
 • Forme za pisma uvjeravanja

Modul 4

Moduli

Sadržaj

Resursi

Esej sa argumentacijom

 • Analiza eseja
 • Struktura za pisanje eseja
 • Kriteriji za ocjenjivanje eseja
 • Forme eseja
 • Primjeri eseja
 • Skica eseja sa argumentacijom
 • Kriteriji za procjenjivanje eseja

Modul 5

Moduli

Sadržaj

Resursi

Uzroci i posljedice

 • Odnos uzroka i posljedica
 • Analiza problema – uzroci i posljedice
 • Analiza kompleksnih koncepata u odnosu na uzročno-posljedične veze – kauzalni model
 • Poster: „Drvo problema“

Rješavanje problema uz sagledavanje drugih perspektiva

 • Sagledavanje problema iz različitih perspektiva – uzimanje uloga
 • Pro-pro model za rješavanje problema
 • Lateralno mišljenje – Šest šešira Edwarda de Bona
 • Kartice za pro-pro model
 • Kartice sa šest šešira i primjerima pitanja

Pregled resursaThe contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku