Modul 1

Moduli

Sadržaj

Resursi

Prije početka

 • Šta je mišljenje?
 • Kako razvijati mišljenje?
 • Tri sprata intelekta – Arthur Costa
 • Poster „Mi smo mislioci“
 • Poster „Tri sprata intelekta“

Prikupljanje i analiza informacija

Korištenje grafičkih prikaza za:

 • Prikupljanje i obradu informacija
 • Organizaciju informacija
 • Analizu informacija
 • Zaključivanje
 • Primjeri 25 formi grafičkih prikaza sa pojašnjenjima

Modul 2

Moduli

Sadržaj

Resursi

Kako postavljati dobra pitanja

 • Refleksija na prethodni modul
 • Vrste pitanja
 • Pitanja za razvoj viših razina mišljenja
 • Igra za postavljanje pitanja
 • Poster: „Semafor pitanja“
 • Poster: Matrix pitanja
 • Kartice za pitanja na višim razinama mišljenja
 • Bookmark sa pitanjima za individualni rad

Modul 3

Moduli

Sadržaj

Resursi

Činjenice, argumenti i dokazi

 • Razlika između činjenica i mišljenja
 • Uvjeravanje drugih u svoje mišljenje
 • Kriteriji za samoprocjenu
 • Analiza medijskih sadržaja
 • Dokazi, izvori i navođenje dokaza
 • Plagijarizam
 • Kartice – činjenice i mišljenje
 • Poster: Sokratovska pitanja“
 • Plakati: Dokazi; Argument za/argument protiv

Diskusije i debate

 • Kako diskutovati u razredu – pravila za vođenje diskusije
 • Vrste debata i debatne strategije
 • Pisanje dobre argumentacije
 • Kontraargumenti
 • Plakati: slažem se/ ne slažem se
 • Forme za pisma uvjeravanja

Modul 4

Moduli

Sadržaj

Resursi

Esej sa argumentacijom

 • Analiza eseja
 • Struktura za pisanje eseja
 • Kriteriji za ocjenjivanje eseja
 • Forme eseja
 • Primjeri eseja
 • Skica eseja sa argumentacijom
 • Kriteriji za procjenjivanje eseja

Modul 5

Moduli

Sadržaj

Resursi

Uzroci i posljedice

 • Odnos uzroka i posljedica
 • Analiza problema – uzroci i posljedice
 • Analiza kompleksnih koncepata u odnosu na uzročno-posljedične veze – kauzalni model
 • Poster: „Drvo problema“

Rješavanje problema uz sagledavanje drugih perspektiva

 • Sagledavanje problema iz različitih perspektiva – uzimanje uloga
 • Pro-pro model za rješavanje problema
 • Lateralno mišljenje – Šest šešira Edwarda de Bona
 • Kartice za pro-pro model
 • Kartice sa šest šešira i primjerima pitanja

Pregled resursa

Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: