Plesna koreografija – Zaplešite s nama jedan super zabavan ples i upoznajte tri sjajna instrumenta: bubnjeve, saksofon 🎷 i gitaru 🎸. 😃 – Željka Bošnjak Zovko


Ime i prezime: Željka Bošnjak Zovko
Zanimanje: Magistra Glazbene kulture i Etnomuzikologije
Mjesto/grad: Mostar
Šira tema/oblast rada: Plesna koreografija

Zaplešite s nama jedan super zabavan ples i upoznajte tri sjajna instrumenta: bubnjeve,
saksofon 🎷 i gitaru 🎸. 😃

6 Aprila, 2020


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku