Poštovani,
ispred vas se nalazi prijava za učešće na konferenciji. Molimo vas da je popunite tačnim podacima, te odaberete koju kotizaciju plaćate, kako bismo vam mogli dostaviti valjan predračun.
Ukoliko uplaćujete kotizaciju samo za sebe, odaberite kotizaciju i u polje “Unesi količinu” upišite broj “1”. Ukoliko plaćate za više osoba, u polje “Unesi količinu” upišite broj osoba za koje uplaćujete kotizaciju, a u polje “Napomena” unesite imena osoba kojima uplaćujete kotizaciju.
Ukoliko je kotizaciju za vas uplatila druga osoba, odaberite tu opciju iz padajućeg menija i u količinu upišite broj “1”. Sve osobe dužne su prijaviti svoje učešće, bez obzira ko plaća kotizaciju.
Tek nakon zabilježene uplate kotizacije vaša prijava računa se kao potpuna.
NAPOMENA: Bankovne provizije snose učesnici, ne COI Step by Step. Cijena kotizacije za strane državljane izražena je u KM, a u eurima iznosi – 50€. COI Step by Step-u plaćate samo kotizaciju, dok troškove smještaja tokom Konferencije plaćate direktno hotelu.
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: