Poštovani,
ispred vas se nalazi prijava za učešće na konferenciji. Molimo vas da je popunite tačnim podacima, te odaberete koju kotizaciju plaćate, kako bismo vam mogli dostaviti valjan predračun.
Ukoliko uplaćujete kotizaciju samo za sebe, odaberite kotizaciju i u polje “Unesi količinu” upišite broj “1”. Ukoliko plaćate za više osoba, u polje “Unesi količinu” upišite broj osoba za koje uplaćujete kotizaciju, a u polje “Napomena” unesite imena osoba kojima uplaćujete kotizaciju.
Ukoliko je kotizaciju za vas uplatila druga osoba, odaberite tu opciju iz padajućeg menija i u količinu upišite broj “1”. Sve osobe dužne su prijaviti svoje učešće, bez obzira ko plaća kotizaciju.
Tek nakon zabilježene uplate kotizacije vaša prijava računa se kao potpuna.
NAPOMENA: Bankovne provizije snose učesnici, ne COI Step by Step. Cijena kotizacije za strane državljane izražena je u KM, a u eurima iznosi – 50€. COI Step by Step-u plaćate samo kotizaciju, dok troškove smještaja tokom Konferencije plaćate direktno hotelu.


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku