Kristina Molnar

Zašto sam dio tima?

Neprocjenjivo je raditi sa ljudima koji svaki dan doprinose društvu i čine da ono bude progresivnije, bolje i zdravije. Obrazovanje je ključno za postizanje takvog društva. Ovdje rastem i učim kao pojedinka, te imam priliku da doprinesem, širim riječ i stvaram za dobro svih nas i ulažem u budućnost u kakvu vjerujem – pametnu, praktičnu i uključivu – a COI Step By Step je već na toj razini.

Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: