Autorski tekstovi

Autorski tekstovi

Ovo je mjesto za vas, vaša razmišljanja i ideje!

Pošaljite nam članke i tekstove na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja koje su za vas važne

Podijelite sa nama rezultate istraživanja i izvještaje o realizovanim projektima

Pišite nam o vašim iskustvima u oblasti profesionalnog razvoja

Podijelite uspješne ideje i primjere vašeg rada u vannastavnim aktivnostima

Predstavite različite akcije i inicijative realizovane u vašoj školi i zajednici

Vaše kratke priče, poeziju za djecu, drame, scenarija za priredbe i dr.

Objavićemo sve radove koji:

Imaju naslov, ime i prezime i kontakt podatke autora/ice

Imaju najviše tri stranice teksta

Autorska su djela sa jasno navedenim korištenim izvorima

Koriste jezik koji je uvažavajući i nediskriminirajući

Postoji saglasnost roditelja/staratelja za objavljivanje fotografija djece

The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative

Step by Step

Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo

Tel. +387 33 66 76 73

Fax. +387 33 26 79 90

E-mail. office@coi-stepbystep.ba

www.sbs.ba