Upoznajmo se – Duško Krsmanović


Upoznajmo se – Duško Krsmanović

Možda najteži zadatak koji urednici sedmice imaju je da predstave sebe i svoje prakse. Gotovo je nemoguće biti objektivan, ali ću se potruditi da kolege upoznam sa sobom i svojim radom. Moje ime je Duško Krsmanović. Rođen sam u Sarajevu 15.12.1983. godine. Osnovnu i srednju školu završio sam u Foči, a osnovni studij na Filozofskom fakultetu Univeziteta u Istočnom Sarajevu – odsjek za srpski jezik i književnost.

Po završetku studija jedno vrijeme sam radio na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini kao asistent na predmetima Metodika nastave srpskog jezika I i II, Metodika razvoja govora i Književnost za djecu. Od novembra 2011. godine radim kao nastavnik srpskog jeziku u JU OŠ „Sveti Sava“ u Foči, gdje, osim obaveza u nastavi, obavljam i funkciju pomoćnika direktora.

Aktivni sam član SPKD „Prosvjeta“ gdje se bavim radom na polju kulture. Svoje autorkse tekstove sam objavljivao u časopisima „Nova Zora“, „Nastava“, „Inovacije u nastavi“, kao i u priručniku „Priče iz učionice“. Kao lektor ili saradnik lektora pojavio sam se u više različitih publikacija. Bio sam uključen ili sam aktivan u realizaciji nekoliko državnih i međunarodnih projekta koji se tiču obrazovanja. Od strane Centra za obrazovne inicijative „Step by Step“ iz Sarajeva proglašen sam za najinovativnijeg nastavnika u 2016. godini. O mojim pedagoškim uvjerenjima i praksi za koju sam dobio ovu laskavu titulu možete da se pročitate na sljedećem linku:

Duško Krsmanović

Oženjen sam Dankom Krsmanović, rođenom Danilović, i sa njom imam kćerku Taru i sina Nikolu. U privatnom životu trudim se da budem posvećen otac, muž, sin, brat, prijatelj. Uživam u malim stvarima iz svakodnevnog života – druženju sa dragim ljudima, putovanjima, sportu, prirodi, a posebna strast mi je čitanje.

0 responses on "Upoznajmo se - Duško Krsmanović"

Leave a Message



The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku